• Effects of a New Monetary Policy Loss Function in NEMO 

   Lund, Kathrine; Robstad, Ørjan (Staff Memo;10/2012, Working paper, 2012)
   In this memo we provide technical documentation of the impulse responses to some representative shocks in NEMO. The impulse responses are shown both with the new specification of the monetary policy loss function presented ...
  • Grunnbalansen / The Basic Balance 

   Lund, Kathrine (Staff Memo;7/2009, Working paper, 2009)
   Vi skal i dette notatet se nærmere på den såkalte grunnbalansen. Grunnbalansen tar hensyn til at deler av petroleumsinntektene plasseres i utenlandsk valuta. Den gir et bedre bilde av opphavet til etterspørsel etter og ...