• Norske bankars valutafinansiering av eigedelar i norske kroner 

      Molland, Jermund (Staff Memo;2/2014, Working paper, 2014)
      Norske bankkonsern finansierar eigedelar i norske kroner ved å ta opp lån i utanlandsk valuta. Gjennom marknadane for valutabyter vekslar bankkonserna valuta til kroner og styrer likviditeten i ulike valutaer over tid. ...