• Credit, Asset Prices and Monetary Policy 

   Brubakk, Leif; Natvik, Gisle James (Staff Memo;13/2010, Working paper, 2010)
   Based on the established literature, we develop a structural model for the Norwegian economy that incorporates feed-backs from asset prices and credit to the real economy. We then use this framework for policy analysis, ...
  • Forventningsdrevet gjeldskrise og mottiltak 

   Natvik, Gisle James; Sauvik, Lene (Staff Memo;7/2013, Working paper, 2013)
   Vi diskuterer tiltakene for å dempe eurokrisen i lys av en enkel teori om forventningsdrevne gjeldskriser. [...] I dette notatet gir vi en enkel teoretisk fremstilling av forventningsdrevne gjeldskriser og hvordan ulike ...
  • Om interaksjon mellom pengepolitikk og tidsvarierende makroregulering av finanssektoren 

   Natvik, Gisle James (Staff Memo;11/2011, Working paper, 2011)
   Finanskrisen har skapt en forholdsvis bred konsensus om at eksisterende regulering av finansmarkedene har rettet for mye oppmerksomhet mot de individuelle finansinstitusjoners risiko, og for lite oppmerksomhet mot risikoen ...
  • That Uncertain Feeling - How Consumption Responds to Economic Uncertainty in Norway 

   Gudmundsson, Jørgen; Natvik, Gisle James (Staff Memo;23/2012, Working paper, 2012)
   Economic theory predicts that higher uncertainty motivates households to consume less. In this paper we empirically assess how household consumption in Norway responds to variation in economic uncertainty. We consider ...