• Bankenes tilpasning til reguleringer : en modellbasert analyse 

   Nordal, Kjell Bjørn; Aronsen, Per Atle; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;11/2016, Working paper, 2016)
   I denne artikkelen benytter vi en modell for å belyse insentivene banker har til å velge nivåene på kapitaldekning og utlånsvekst når de står overfor et regulatorisk kapitalkrav og regler om tvungen konvertering av gjeld ...
  • Bond market fire sales and turbulence in the Norwegian FX market in March 2020 

   Alstadheim, Ragna; Nordal, Kjell Bjørn; Syrstad, Olav; ter Ellen, Saskia; Wassas, May-Iren Walstad (Staff Memo;2/2021, Working paper, 2021)
   The world witnessed a meltdown in financial markets in March 2020 as the Covid-19 pandemic hit the global economy. In this memo we document how the turbulence affected Norwegian financial markets. We describe possible ...
  • Contingent Convertible Bonds (Cocos) Issued by European Banks 

   Nordal, Kjell Bjørn; Stefano, Nicolas (Staff Memo;19/2014, Working paper, 2014)
   During the recent global financial crisis, numerous banking institutions faced acute capital strain. In order to support banking sectors, many governments stepped in and propped up financial institutions, often at the ...
  • Norwegian Banks’ Adjustment to Stricter Capital and Liquidity Regulation 

   Aronsen, Per Atle; Erard, Monique E. Erlandsen; Nordal, Kjell Bjørn; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;18/2014, Working paper, 2014)
   Capital and liquidity requirements for Norwegian banks are being gradually tightened. This paper presents the alternatives Norwegian banks have for complying with stricter capital regulation and the forthcoming LCR. Norwegian ...
  • Om gjennomslaget fra styringsrenten til bankenes renter 

   Juelsrud, Ragnar; Nordal, Kjell Bjørn; Winje, Hanna (Staff Memo;11/2020, Working paper, 2020)
   For at pengepolitikken skal virke inn på økonomien er det viktig at endringer i styringsrenten får gjennomslag til bankenes utlåns- og innskuddsrenter til foretak og husholdninger. Over tid ser vi at det er en sterk ...
  • Solvensavstand og andre risikoindikatorer for banker 

   Aronsen, Per Atle; Nordal, Kjell Bjørn (Staff Memo;6/2009, Working paper, 2009)
   Siden finansuroen begynte i 2007 har mange banker verden over opplevd kraftig fall i aksjekursen og økte risikopåslag i prisene på gjeldsfinansiering. Grunnen til dette er i all hovedsak at markedet forventet redusert ...