• CPIXE and Projections for Energy Prices 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;7/2008, Working paper, 2008)
   This paper describes the new indicator of underlying inflation used at Norges Bank, the consumer price index adjusted for tax changes and excluding temporary changes in energy prices (CPIXE). In particular, we discuss the ...
  • Effekter av arbeidsinnvandring 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;12/2011, Working paper, 2011)
   Høy innvandring har ført til sterk befolkningsvekst i Norge de siste årene. Befolkningsstrømmer av det omfanget vi nå opplever kan påvirke økonomiens virkemåte. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hvilke effekter ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2011 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;13/2012, Working paper, 2012)
   Utøvelsen av pengepolitikken er basert på anslag for den økonomiske utviklingen, og det er derfor viktig å etterprøve anslagene. I denne artikkelen vurderer vi Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen i 2011. ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2011 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;14/2012, Working paper, 2012)
   Since the conduct of monetary policy relies on projections for economic developments, it is important to evaluate these projections. In this article, we assess Norges Bank's projections for economic developments in 2011. ...
  • How Much of a Tailwind Have We Had from the Weaker Krone? 

   Naug, Bjørn; Nordbø, Einar W. (Staff Memo;6/2019, Working paper, 2019)
   It is usual to assume that a weaker currency will stimulate exports and improve the balance of trade. Despite the krone’s depreciation in recent years, however, exports have grown little and the non-oil trade deficit has ...
  • Høy innvandring til Norge : Hvem kommer, og hvorfor kommer de? 

   Grangård, Halfdan; Nordbø, Einar W. (Staff Memo;25/2012, Working paper, 2012)
   Høy innvandring har medvirket til at Norge nå er blant de landene i Europa som opplever den raskeste befolkningsveksten. I 2011 var nettoinnvandringen til Norge på rekordhøye 47 000 personer, og i gjennomsnitt har ...
  • Innvandring og boligpriser i Norge 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;8/2013, Working paper, 2013)
   Den høye innvandringen Norge har opplevd de siste årene kan ha en rekke økonomiske konsekvenser. Studier gjennomført i andre land har blant annet identifisert innvandring som en viktig drivkraft for boligprisene. Med ...