• Boligbygging og husholdningsvekst 

   Mæhlum, Sverre; Pettersen, Per Marius; Xu, Hong (Staff Memo;12/2018, Working paper, 2018)
   De siste 10-15 årene har befolkningsveksten i Norge vært sterk, mens boligbyggingen har vært nokså lav. Samtidig bor folk i stadig mindre husholdninger. Økningen i antall husholdninger har vært høyere enn økningen i antall ...
  • En forbedret sammensatt systemisk stressindikator (CISS) for Norge 

   Hagen, Marius; Pettersen, Per Marius (Staff Memo;3/2019, Working paper, 2019)
   Norges Banks råd om motsyklisk kapitalbuffer baseres på et bredt sett av kvalitativ og kvantitativ informasjon. Det europeiske systemrisikorådet trekker frem at utviklingen i en generell indikator for systemisk stress i ...
  • Residential Construction and Household Formation 

   Mæhlum, Sverre; Pettersen, Per Marius; Xu, Hong (Staff Memo;12/2018, Working paper, 2018)
   Population growth in Norway over the past 10-15 years has been strong, while residential construction activity has been fairly low. At the same time, household size continues to decline. The increase in the number of ...