• Forventningsdrevet gjeldskrise og mottiltak 

      Natvik, Gisle James; Sauvik, Lene (Staff Memo;7/2013, Working paper, 2013)
      Vi diskuterer tiltakene for å dempe eurokrisen i lys av en enkel teori om forventningsdrevne gjeldskriser. [...] I dette notatet gir vi en enkel teoretisk fremstilling av forventningsdrevne gjeldskriser og hvordan ulike ...