• Faktorer bak veksten i konsumprisene 

      Hov, Marius Nyborg; Naug, Bjørn E.; Stensland, Njål (Staff Memo;6/2013, Working paper, 2013)
      Vi analyserer hvordan makroøkonomiske drivkrefter kan forklare utviklingen i konsumprisene siden 2001. Sammenhengene analyseres ved hjelp av empiriske modeller. Vi finner at prisene på norskproduserte varer og tjenester ...