• A Suite-Of-Models Approach to Stress-Testing Financial Stability 

   Andersen, Henrik; Berge, Tor Oddvar; Bernhardsen, Eivind; Lindquist, Kjersti-Gro; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;2/2008, Working paper, 2008)
   This paper presents a suite of models developed to stress-test financial stability. A macro model is linked to micro data-based models for households, firms and banks. The macro model includes credit- and consumer ...
  • Bank Lending to the Commercial Real Estate Sector - a Source of Systemic Risk? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Banks' commercial real estate loans account for almost half of banks' total loans to non-financial enterprises. Losses on these loans are normally low in good times, but they have proved to be one of the largest sources ...
  • Bankenes utlån til næringseiendom – en kilde til systemrisiko? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Utlån til næringseiendom utgjør nesten halvparten av bankenes utlån til ikke- finansielle foretak. Disse lånene har normalt lave tap i gode tider, men har vist seg som en av de største kildene til tap i bankene under ...
  • Betalingsevne og boligkjøpekraft blant husholdninger som ikke eier bolig 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;9/2023, Working paper, 2023)
   Husholdninger som ikke eier egen bolig, utgjør om lag en fjerdedel av alle husholdningene. De holder bare 7 prosent av husholdningenes gjeld, men mye av dette er gjeld uten sikkerhet. Vi finner at denne gruppen har lite ...
  • Boligmarkedet i pandemiåret 2020 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Mæhlum, Sverre; Vatne, Bjørn Helge; Wold, Ella Getz (Staff Memo;6/2021, Working paper, 2021)
   Til tross for pandemien var boligprisveksten høy gjennom store deler av 2020. Lavere utlånsrenter, endringer i boligpreferanser og begrenset tilbud av nye boliger har bidratt til økt prispress, især i Oslo. Våre analyser ...
  • The commercial real estate market - no longer a “black box” 

   Bjørland, Christian; Hjelseth, Ida Nervik; Mulelid, John Henrik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;6/2022, Working paper, 2022)
   Norwegian banks’ exposure to commercial real estate (CRE) is substantial. Historically, banks in Norway and in other countries have incurred considerable losses on loans to this sector during financial crises. Publicly ...
  • High Debt in Norwegian Households and the Risk of a Substantial Cutback in Consumption 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;19/2016, Working paper, 2016)
   On average, Norwegian households are highly indebted and their wealth is concentrated in housing. Changes in income, interest rates or house prices may cause significant adjustments in saving and consumption. This paper ...
  • Norske boligeiere har god gjeldsbetjeningsevne 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2022, Working paper, 2022)
   Gjeldsbetjeningsevne handler om å ha midler til å dekke utgifter til livsopphold og kostnader knyttet til å betjene lån. Vi bruker opplysninger på husholdningsnivå til å beregne et anslag på normale utgifter til livsopphold ...
  • Norwegian homeowners’ debt-servicing capacity is adequate 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2022, Working paper, 2022)
   Debt-servicing capacity is a function of both available cash flow and the size of obligatory expenses. We use household level information to calculate normal expenses that cover food, other general consumption, electricity ...
  • Næringseiendomsmarkedet - ikke lenger en «svart boks» 

   Bjørland, Christian; Hjelseth, Ida Nervik; Mulelid, John Henrik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;6/2022, Working paper, 2022)
   Norske banker har en stor eksponering mot næringseiendom. Historisk har banker i Norge og internasjonalt tapt mye på utlån til næringen i finansielle kriser. Offentlig tilgjengelig informasjon har vært begrenset. Det skyldes ...
  • On the Risk of a Fall in Household Consumption in Norway 

   Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;16/2014, Working paper, 2014)
   This paper utilises household level data from administrative registers to illustrate that Norwegian households' high debt-to-income and loan-to-value ratios could prompt an increase in household saving in the event of a ...
  • Ten Years of Household Micro Data. What Have We Learned? 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2014, Working paper, 2014)
   Administrative register data for Norwegian households are used to analyse the distribution of debt and assets by income, wealth and age group. We find that the cross-sectional distribution is skewed. The distribution of ...
  • Unemployment Benefits and Household Credit Risk 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;17/2014, Working paper, 2014)
   In Norway the wage replacement rate, i.e. the proportion of wage income that is replaced by unemployment benefit, falls with high income. At the same time, the distribution of debt is skewed towards high-income earners. ...
  • Utviklingen i husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;4/2019, Working paper, 2019)
   Husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet kan ha betydning for etterspørselen etter bolig. Vi analyserer kjøpekraft i boligmarkedet ved å sammenstille fordelingen av prisen på omsatte boliger med fordelingen av hvor ...