• Changes in Norges Bank’s Role and Activities in Cash Supply and Distribution 

   Eklund, Trond; Nygård, Svein; Veggum, Leif (Staff Memo;9/2017, Working paper, 2017)
   Norges Bank has made considerable changes in its role and activities in cash supply and distribution since the turn of the century, with the aim of enhancing efficiency in cash distribution and the payment system as a ...
  • Kvalitet på sedler i sirkulasjon - Norges Banks rolle og system for oppfølging 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif; Natvig, Peder; Michelazzi, Lisa Hausberg (Staff Memo;7/2016, Working paper, 2016)
   Norges Bank har etter år 2000 gjennomført store endringer i sin rolle og virksomhet på kontantområdet. Siktemålet har vært å øke effektiviteten i det samlede betalingssystemet og innen kontantforsyningen. Banken har inntatt ...