• A Financial Conditions Index for Norway 

   Vonen, Nikka Husom (Staff Memo;7/2011, Working paper, 2011)
   Financial conditions indexes (FCIs) may be useful tools for policymakers because they may have the ability to summarize overall financial conditions for households and companies and at the same time provide timely information ...
  • Effekter av metodeendringer i KPI 

   Erlandsen, Solveig K.; Ulvedal, Pål Bergset; Vonen, Nikka Husom (Staff Memo;10/2016, Working paper, 2016)
   I 2013 endret Statistisk sentralbyrå metodene for beregning av prisutviklingen for to store konsumområder i konsumprisindeksen (KPI); for matvarer og alkoholfrie drikkevarer og for husleier. I denne artikkelen diskuterer ...
  • Two Essays on the Magic Number 4 

   Berg, Sigbjørn Atle; Vonen, Nikka Husom (Staff Memo;2/2011, Working paper, 2011)
  • Valutakursens virkning på konsumprisene 

   Ulvedal, Pål Bergset; Vonen, Nikka Husom (Staff Memo;3/2016, Working paper, 2016)
   De siste årene har den norske kronen svekket seg betydelig mot andre valutaer, noe som har bidratt til økt inflasjon i Norge. Prisveksten på importerte konsumvarer er for tiden på sitt høyeste nivå siden 1988. I denne ...