• Hva sier 30 år med tapserfaringer i norsk banksektor om gjennomsnittlig risikovekt på foretakslån? 

   Andersen, Henrik; Winje, Hanna (Staff Memo;2/2017, Working paper, 2017)
   Bankkriser er kostbare for samfunnet. Økt kapitaldekning bedrer bankenes evne til å bære tap og reduserer faren for kriser. Siden finanskrisen brøt ut i 2008 har bankene økt sin kapitaldekning betydelig i takt med økte ...
  • Kan finansiell stabilitet måles? En stressindeks for den norske banksektoren 

   Winje, Hanna (Staff Memo;4/2012, Working paper, 2012)
   Til tross for store negative overraskelser gjennom flere år, leverte norske banker gode resultater i 2010 og de tre første kvartalene av 2011. I tillegg er kapitaldekningen forbedret. Et spørsmål som melder seg er hvor ...
  • Norske bankers tilpasning til økte kapitalkrav 

   Winje, Hanna; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;14/2014, Working paper, 2014)
   Bankene har de siste årene økt kapitaldekningen for å møte strengere krav fra myndighetene. I dette Staff Memoet ser vi på hvordan de største norske bankene har tilpasset seg økte kapitalkrav over de siste fem årene. Vi ...
  • Om gjennomslaget fra styringsrenten til bankenes renter 

   Juelsrud, Ragnar; Nordal, Kjell Bjørn; Winje, Hanna (Staff Memo;11/2020, Working paper, 2020)
   For at pengepolitikken skal virke inn på økonomien er det viktig at endringer i styringsrenten får gjennomslag til bankenes utlåns- og innskuddsrenter til foretak og husholdninger. Over tid ser vi at det er en sterk ...