• Beregning av vekter til Regionalt nettverk 

   Martinsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;11/2009, Working paper, 2009)
   Dette notatet dokumenterer oppbygningen og bruken av vekter for observasjonene til Regionalt nettverk. Fra runde 3/09 er observasjonene i Regionalt nettverk vektet etter et nytt vektesett. Vektene fanger i større grad opp ...
  • Calculation of Weights for the Regional Network 

   Martinsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;5/2010, Working paper, 2010)
   This memo documents the structure and use of weights for observations from the regional network. With effect from round 3/09, observations from the network have been weighted using a new set of weights that better capture ...
  • Effekten av en inndragning av 50-øremynten på inflasjonen 

   Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;1/2009, Working paper, 2009)
   KPI måles med annonserte priser og ikke som betalt beløp, slik at avrunding av priser ved kontant betaling i seg selv ikke påvirker KPI. (Ved elektronisk betaling blir priser ikke avrundet.) Inndragning av 50-øremynten kan ...
  • Effekter av arbeidsinnvandring 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;12/2011, Working paper, 2011)
   Høy innvandring har ført til sterk befolkningsvekst i Norge de siste årene. Befolkningsstrømmer av det omfanget vi nå opplever kan påvirke økonomiens virkemåte. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hvilke effekter ...