Now showing items 1-20 of 192

  • 500 Years of Price History : Price Stability Is the Norm. What Distinguishes the Abnormal? 

   Qvigstad, Jan F. (Staff Memo;7/2005, Working paper, 2005)
   The transition to inflation targeting, which took place in Norway in 2001, may perhaps at the time have appeared to be a transition to a new and unfamiliar monetary policy system. Inflation targeting has, after just a few ...
  • A Cobweb Model of Financial Stability in Norway 

   Dahl, Geir Arne; Kloster, Thea Birkeland; Larsen, Unni; Rakkestad, Ketil Johan; Reisvaag, Rebekka; Syversten, Bjørne Dyre H.; Træe, Cathrine Bolstad (Staff Memo;15/2011, Working paper, 2011)
   The Staff Memo presents a cobweb model of financial stability in Norway. The model is a technical tool that incorporates both vulnerabilities in the banking sector and external risks to the banking sector. Thus, the model ...
  • A Financial Conditions Index for Norway 

   Vonen, Nikka Husom (Staff Memo;7/2011, Working paper, 2011)
   Financial conditions indexes (FCIs) may be useful tools for policymakers because they may have the ability to summarize overall financial conditions for households and companies and at the same time provide timely information ...
  • A Model of Credit Risk in the Corporate Sector Based on Bankruptcy Prediction 

   Hjelseth, Ida Nervik; Raknerud, Arvid (Staff Memo;20/2016, Working paper, 2016)
   We propose a method for assessing the risk of losses on bank lending to the non-financial corporate sector based on bankruptcy probability modelling. We estimate bankruptcy models for different industries and attach a risk ...
  • A Small, Calibrated Macromodel to Support Inflation Targeting at Norges Bank 

   Husebø, Tore Anders; McCaw, Sharon; Olsen, Kjetil; Røisland, Øistein (Staff Memo;3/2004, Working paper, 2004)
   This note outlines a small, calibrated macromodel that can be used to support inflation targeting at Norges Bank. The model provides a stylised representation of the key flows in the macro economy, with a particular emphasis ...
  • A Suite-Of-Models Approach to Stress-Testing Financial Stability 

   Andersen, Henrik; Berge, Tor Oddvar; Bernhardsen, Eivind; Lindquist, Kjersti-Gro; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;2/2008, Working paper, 2008)
   This paper presents a suite of models developed to stress-test financial stability. A macro model is linked to micro data-based models for households, firms and banks. The macro model includes credit- and consumer ...
  • Alternative virkemidler i pengepolitikken - den nødvendige monetære økosirk 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;12/2016, Working paper, 2016)
   I dette notatet ser vi [...] nærmere på alternative virkemidler med særlig fokus på monetær økosirk. Vi drøfter først ulike pengemengdebegreper og hvordan penger skapes. Deretter ser vi nærmere på såkalte likviditetsstyr ...
  • Aspects of the International Monetary System : International Reserves and International Exchange Rate Regimes 

   Fridriksson, Ingimundur (Staff Memo;9/2010, Working paper, 2010)
   The global economy has in recent years been characterized among other things by large imbalances between countries and regions, capital flow volatility, and large reserve accumulation by several countries, in some cases ...
  • Background Information, Annual Address 2010 

   Unknown author (Staff Memo;2/2010, Working paper, 2010)
  • Background Information, Annual Address 2012 

   Unknown author (Staff Memo;6/2012, Working paper, 2012)
  • Bankenes etterspørsel og kredittpraksis siden 2008 : Resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Mundal, Olav M.K.; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon (Staff Memo;17/2016, Working paper, 2016)
   Artikkelen presenterer utviklingen i etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis fra norske banker siden 2008, slik de er representert i Norges Banks utlånsundersøkelse. Norske banker har rapportert om en betydelig ...
  • Bankenes tilpasning til reguleringer : en modellbasert analyse 

   Nordal, Kjell Bjørn; Aronsen, Per Atle; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;11/2016, Working paper, 2016)
   I denne artikkelen benytter vi en modell for å belyse insentivene banker har til å velge nivåene på kapitaldekning og utlånsvekst når de står overfor et regulatorisk kapitalkrav og regler om tvungen konvertering av gjeld ...
  • Bankenes utlån til næringseiendom – en kilde til systemrisiko? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Utlån til næringseiendom utgjør nesten halvparten av bankenes utlån til ikke- finansielle foretak. Disse lånene har normalt lave tap i gode tider, men har vist seg som en av de største kildene til tap i bankene under ...
  • Banking Crisis Resolution Policy - Different Country Experiences 

   Mayes, David G. (Staff Memo;10/2009, Working paper, 2009)
   The current financial crisis has sparked an intense debate about how weak banks should be resolved. Despite international efforts to coordinate and converge on such policies, national policy advice and resolution practices ...
  • Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015 

   Syversten, Bjørne Dyre H.; Johansen, Rønnaug Melle; Lind, Øyvind Andreas; Solheim, Haakon; Stefano, Nicolas (Staff Memo;5/2015, Working paper, 2015)
   Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. ...
  • Beregning av vekter til Regionalt nettverk 

   Martinsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;11/2009, Working paper, 2009)
   Dette notatet dokumenterer oppbygningen og bruken av vekter for observasjonene til Regionalt nettverk. Fra runde 3/09 er observasjonene i Regionalt nettverk vektet etter et nytt vektesett. Vektene fanger i større grad opp ...
  • Betalingskort og tosidige markeder - noen implikasjoner for policy 

   Vale, Bent (Staff Memo;6/2010, Working paper, 2010)
   I dette notatet gis først en kort innføring i noen grunnleggende trekk ved et tosidig marked som kortmarkedet. Deretter gjennomgås noe av den teoretiske litteraturen om betalingskort. Vi ser spesielt på om gebyrstrukturen ...
  • Boligbygging og husholdningsvekst 

   Mæhlum, Sverre; Pettersen, Per Marius; Xu, Hong (Staff Memo;12/2018, Working paper, 2018)
   De siste 10-15 årene har befolkningsveksten i Norge vært sterk, mens boligbyggingen har vært nokså lav. Samtidig bor folk i stadig mindre husholdninger. Økningen i antall husholdninger har vært høyere enn økningen i antall ...
  • Boligpriser og husholdningenes konsum 

   Grindaker, Morten Haabeth (Staff Memo;11/2017, Working paper, 2017)
   Verken standard økonomisk teori eller empiriske studier gir et entydig svar på hvilken betydning boligprisendringer har for husholdningenes forbruk. Empirisk er det krevende å anslå effekten fordi både boligpriser og konsum ...
  • Bond Liquidity at the Oslo Stock Exchange 

   Ødegaard, Bernt Arne (Staff Memo;5/2017, Working paper, 2017)
   We characterize the liquidity of bond trading at the Oslo Stock Exchange (OSE). We use the complete history of bond prices quoted at the OSE from 1990 to 2016. We first characterize the market place, summarize trading ...