Show simple item record

dc.contributor.authorLangbraaten, Nina
dc.contributor.authorNordbø, Einar W.
dc.contributor.authorWulfsberg, Fredrik
dc.date.accessioned2018-06-20T07:21:38Z
dc.date.available2018-06-20T07:21:38Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1503-8815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502204
dc.description.abstractI første halvdel av 2007 gjennomførte Norges Bank en spørreundersøkelse om prissetting blant et tilfeldig utvalg av norske bedrifter. Artikkelen presenterer resultater fra undersøkelsen. Bakgrunnen for undersøkelsen er at moderne pengepolitisk teori tar utgangspunkt i forskjellige forutsetninger om hvordan den enkelte bedrift setter sine priser. Det legges blant annet gjerne til grunn at alle bedriftene er like, at det tar noe tid mellom hver gang den enkelte pris endres og at prissetterne er fremoverskuende. Samtidig er den samlede prisveksten et resultat av alle aktørenes prisbeslutninger. Kunnskap om hva som bestemmer prisene i den enkelte bedrift, er derfor svært nyttig for en sentralbank. Undersøkelsen bygger opp om noen sentrale teoretiske forutsetninger. Nær halvparten av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de endrer prisen kun én gang årlig. Bedriftene har noe markedsmakt og setter prisen som et påslag på kostnadene, og forventninger om fremtiden har betydning når bedriftene fastsetter prisen. Andre resultater fra undersøkelsen stemmer mindre godt med de forutsetningene som ofte gjøres i litteraturen. Blant annet er det klare forskjeller mellom ulike typer bedrifter når det gjelder prissetting. Det er også liten støtte for at de direkte kostnadene forbundet med å endre prisen, er en viktig årsak til at mange priser er uendret over tid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titlePrissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelsenb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber13-34nb_NO
dc.source.journalPenger og Kredittnb_NO
dc.source.issue2/2008nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal