Show simple item record

dc.contributor.authorBorlaug, Egil
dc.contributor.authorWammer, Turid
dc.date.accessioned2018-08-07T12:56:07Z
dc.date.available2018-08-07T12:56:07Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7553-518-2
dc.identifier.issn1504-2596
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507912
dc.descriptionNorges Bank har 200-årsjubileum i 2016. I den anledning er det satt i gang et omfattende forskningsprosjekt som tar sikte på flere bokutgivelser i forkant av jubileet. Med dette som bakgrunn er Egil Borlaugs notat oppdatert og ajourført fram til august 2009. Borlaugs beskrivende og vurderende kapitler er beholdt uendret. Formålet med oppdateringen er å ajourføre kildematerialet, først og fremst informasjon om Norges Banks arkiver, samlinger og personale. Oppdatert informasjon om virksomheten og organisasjonsmessige forhold finnes i bankens årsberetninger og andre publikasjoner fra Norges Bank. Disse er tilgjengelige på bankens nettsider norges.bank.no. Vi har valgt å oppdatere oversiktene over medlemmer av representantskapet og hovedstyret og ajourføre oversikten over avdelingsstrukturen, da dette kan være greit å finne på ett sted.nb_NO
dc.description.abstractI 1997 startet Dokumentasjonsseksjonens prosjekt ”Avlevering til arkivverket”. Norges Banks arkiver fra 1817 og fram til vår tid er blitt ordnet, registrert og klargjort for avlevering. Historiker Egil Borlaug ble ansatt som prosjektleder, og har sammen med våre egne ansatte utført denne viktige jobben. Under arbeidets gang ble det klart for oss at selv om viktige deler av bankens historie nå forlater våre egne lokaler, vil vi ha behov for å kunne finne tilbake til årstall, begivenheter, personer og organisasjonsmessige tiltak uten nødvendigvis å måtte gå tilbake til kildematerialet. Dette notatet er skrevet ut fra ønsket om å kunne supplere og oppdatere tidligere litteratur – først og fremst Ryggs to-binds historie og jubileumsboken til 150-årsjubileet. Notatet legger vekt på administrative og organisasjonsmessige sider ved Norges Banks historie, og er primært tenkt som et internt informasjonsredskap.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesStaff Memo;9/2009
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleNoregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historienb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionupdatedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber137nb_NO
dc.relation.projectTohundreårsjubileumnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal