Show simple item record

dc.contributor.authorFidjestøl, Asbjørn
dc.date.accessioned2018-08-07T13:02:47Z
dc.date.available2018-08-07T13:02:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7553-498-7
dc.identifier.issn1504-2596
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507920
dc.description.abstractNorges Bank setter styringsrenten. Pengemarkedsrentene påvirkes av styringsrenten og av forventninger om fremtidig styringsrente. Endringer i styringsrenten og pengemarkedsrentene påvirker bankenes innskudds- og utlånsrenter. I dette notatet drøftes om dette skyldes ulikt tidsforløp (tidslag) mellom disse rentene og om tidslag påvirker forløpet av fordelingen av rentemarginen mellom utlånsmargin og utlånsmargin. Vi drøfter først bakgrunnen for forskjellen i tidsforløp mellom pengemarkedsrenten og styringsrenten og deretter bakgrunnen for forskjellen i tidsforløp mellom styringsrenten og utlånsrenten. Ut fra dette trekker vi en konklusjon om forskjellen i tidsforløp mellom pengemarkedsrenten og utlånsrenten. På bakgrunn av resultatene av denne analysen introduserer vi tidslag mellom de ulike rentene. Med tidslag viser de ulike rentene et vesentlig mer parallelt forløp enn uten tidslag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesStaff Memo;2/2009
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleRenter og rentemarginernb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber8nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal