Show simple item record

dc.contributor.authorKallum, Jan-Reinert
dc.contributor.authorSjåtil, Maja Bjørnstad
dc.contributor.authorHaugland, Kjersti
dc.date.accessioned2018-08-09T07:26:18Z
dc.date.available2018-08-09T07:26:18Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7553-320-1
dc.identifier.isbn82-7553-322-8
dc.identifier.issn1503-9714
dc.identifier.issn1504-2596
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2508121
dc.descriptionSærtrykk av Penger og Kreditt nr. 2/2005 (Årg. 33) 91–97nb_NO
dc.description.abstractHovedformålet med det regionale nettverket er å få oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover gjennom direkte kontakt med bedrifter. Regelmessige samtaler med lokale kontakter fra norsk næringsliv gir oss informasjon tidligere og oftere enn tilgjengelig offentlig statistikk. Dessuten får vi utfyllende informasjon på områder som ikke dekkes av andre statistikkilder. I tillegg benyttes det regionale nettverket til å undersøke aktuelle problemstillinger. I denne artikkelen presenterer vi hvordan nettverket er organisert, og hva slags informasjon vi samler inn. Til slutt sammenlikner vi informasjon fra regionalt nettverk med offisiell statistikk. Nettverket ser ut til å gi gode og til dels tidlige signaler om utviklingen i sentrale økonomiske størrelser som produksjon, sysselsetting og investeringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesStaff Memo;9/2005
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleNorges Banks regionale nettverknb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber7nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal