Show simple item record

dc.contributor.authorHjelseth, Ida Nervik
dc.contributor.authorMeyer, Sara Skjeggestad
dc.contributor.authorWalle, Mari Aasgaard
dc.date.accessioned2018-08-15T07:49:19Z
dc.date.available2018-08-15T07:49:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2557994
dc.description.abstractInvesteringene i norske fastlandsbedrifter har utviklet seg relativt svakt siden finanskrisen, selv om styringsrenten er blitt redusert til et historisk lavt nivå. Norges Bank har gjennom sitt regionale nettverk intervjuet norske bedrifter om deres investeringsnivå og grunnlaget for deres investeringsbeslutninger. Undersøkelsen er egnet til å belyse hvilke faktorer som kan ha bidratt til å dempe investeringsveksten. Over 75 prosent av bedriftene rapporterte at investeringene har vært på et passende nivå de siste fem årene gitt bedriftens investeringsbehov. Bedriftene som rapporterer om et for lavt investeringsnivå i perioden begrunner dette med økt usikkerhet om den økonomiske situasjonen og mangel på interne midler. Interne midler oppgis som den vanligste kilden til finansiering av foretaksinvesteringer. Få bedrifter rapporterer at tilgang på ekstern kapital er et hinder for investeringene. Det indikerer at finansmarkedene i Norge er velfungerende. En tredjedel av bedriftene baserer investeringsbeslutningene på tommelfingerregler hvor rentenivået er av mindre betydning. Nærmere halvparten bruker både økonomiske modeller og tommelfingerregler. Den direkte effekten av renten på investeringsbeslutningen gjennom innvirkningen på kapitalkostnadene, ser ut til å være noe mindre enn teoretiske sammenhenger skulle tilsi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesAktuell Kommentar;10/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectregionalt nettverknb_NO
dc.subjectforetaksinvesteringernb_NO
dc.subjectinvesteringsbeslutningernb_NO
dc.subjectfinansieringnb_NO
dc.subjectavkastningskravnb_NO
dc.subjectutenlandsk eierskapnb_NO
dc.subjectpengepolitikknb_NO
dc.subjectfinansiell stabilitetnb_NO
dc.titleHva påvirker bedriftenes investeringsbeslutning?nb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal