Show simple item record

dc.contributor.authorSyrstad, Olav
dc.contributor.authorKloster, Arne
dc.contributor.authorBernhardsen, Tom
dc.date.accessioned2018-08-15T07:56:15Z
dc.date.available2018-08-15T07:56:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558044
dc.description.abstractNorges Bank har i flere sammenhenger pekt på at dagens NIBOR-konstruksjon har klare svakheter. Begrunnelsen for dette synet er presentert i brev til Finanstilsynet 26. mai 2014, Norges Bank Memo 2/2014 («Svakheter ved NIBOR») og i Bernhardsen et al. (2012). I Bernhardsen et al. pekes det blant annet på forskjellen i risikopremier som kommer til uttrykk i NIBOR sammenlignet med den svenske referanserenten STIBOR. Denne sammenligningen er spesielt relevant ettersom et flertall av bankene i NIBOR-panelet også kvoterer STIBOR. I notatet «NIBOR – intet mysterium» hevder Aamdal (2014) på sin side at svenske pengemarkedsrenter «...ikke gjenspeilet reell pris på usikret likviditet...». Han viser til at en pengemarkedsrente må ta innover seg den alternative avkastningen bankene kan oppnå ved å plassere i andre valutaer. Dette illustreres ved å omregne NIBOR og STIBOR til ekvivalente utlån i euro og sammenligne disse med EURIBOR-renten i perioden oktober 2011 til mars 2012. Vi viser i dette notatet at NIBOR gjenspeilet en risikopremie som var spesifikk for euro og EURIBORs panelbanker. Denne risikopremien lar seg etter vår mening vanskelig forsvare for norske kroner og norske banker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesAktuell Kommentar;9/2014
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleNIBOR - en norsk rente?nb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber5nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal