Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse.

Norges Bank Papers present the analyses and background supporting Norges Bank in the execution of its mandate.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

View more