Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse.

Norges Bank Papers present the analyses and background supporting Norges Bank in the execution of its mandate.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

 • Statusrapport – prosjekt i Norges Bank om digitale sentralbankpenger 

  Unknown author (Norges Bank Memo;2/2020, Report, 2020)
 • Status report – Norges Bank’s central bank digital currency project 

  Unknown author (Norges Bank Papers;2/2020, Report, 2020)
 • Kunderetta betalingsformidling 2019 

  Unknown author (Norges Bank Memo;1/2020, Report, 2020)
  Dei fleste av oss handlar og betaler hyppigare enn tidlegare. Vi gjer meir bruk av elektroniske betalingsmåtar og betaler sjeldnare med kontantar. Dette har vore ei utvikling som har gått over mange år. Noreg er eit av ...
 • Retail payment services 2019 

  Unknown author (Norges Bank Papers;1/2020, Report, 2020)
  Most of us shop and pay more often than before. We make more frequent use of electronic means of payment and less frequent use of cash. This trend has been ongoing for many years. Norway is one of the countries with the ...
 • Rammeverk for råd om motsyklisk kapitalbuffer 

  Unknown author (Norges Bank Memo;4/2019, Report, 2019)
 • A framework for advice on the countercyclical capital buffer 

  Unknown author (Norges Bank Papers;4/2019, Report, 2019)
 • Nye prinsipper for beregning av Nowa - mulige implikasjoner 

  Unknown author (Norges Bank Memo;3/2019, Report, 2019)
 • New principles for Nowa - possible implications 

  Unknown author (Norges Bank Papers;3/2019, Report, 2019)
 • Digitale sentralbankpenger 

  Unknown author (Norges Bank Memo;2/2019, Report, 2019)
 • Central bank digital currencies 

  Unknown author (Norges Bank Papers;2/2019, Report, 2019)
 • Kunderetta betalingsformidling 2018 

  Unknown author (Norges Bank Memo;1/2019, Report, 2019)
  Bruken av betalingskort held fram med å auke. I 2018 vart det gjort til saman 2,5 milliardar transaksjonar med norske betalingskort. Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 475 gonger i 2018. Den gjennomsnittlege ...
 • Retail Payment Services 2018 

  Unknown author (Norges Bank Memo;1/2019, Report, 2019)
  The use of payment cards continues to increase. In 2018, the number of transactions using Norwegian payment cards totalled 2.5 billion and the average number of card transactions per inhabitant was 475. The average value ...
 • Evaluation of Norges Bank’s projections for 2017 

  Unknown author (Norges Bank Papers;3/2018, Report, 2019)
  Norges Bank's projections for economic developments, both in Norway and among Norway's main trading partners are an important basis for the formulation of monetary policy. Evaluations and analyses of forecast errors can ...
 • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2017 

  Unknown author (Norges Bank Memo;3/2018, Report, 2018)
  Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen, både hjemme og hos våre viktigste handelspartnere, er sentrale i utformingen av pengepolitikken. Gjennom å etterprøve og analysere våre anslagsfeil kan vi øke forståelsen ...
 • Etterprøving av Norges Banks anslag for internasjonal økonomi for 2017 

  Unknown author (Norges Bank Memo;4/2018, Report, 2018)
  Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen, både hjemme og hos våre viktigste handelspartnere, er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Gjennom å etterprøve og analysere våre anslagsfeil kan vi øke ...
 • Kunderetta betalingsformidling 2017 

  Unknown author (Norges Bank Memo;2/2018, Report, 2018)
  Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 441 gonger i 2017, medan den gjennomsnittlege verdien av korttransaksjonane var 397 kroner. Det var på nytt sterk vekst i bruken av internasjonale betalingskort, etter at ...
 • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2016 

  Unknown author (Norges Bank Memo;3/2017, Report, 2017)
  Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen fremover er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Analyser av anslagsfeil kan hjelpe oss til å lage bedre anslag fremover og til å bedre ...
 • Developments in Retail Payment Services - 2013 

  Unknown author (Norges Bank Papers;1/2014, Report, 2014)
  The number of card payments continued to rise in 2013. Norwegian residents remain among the leading users of card payments per year, while the number of ATM withdrawals and point-of-sale (POS) withdrawals declined. This ...
 • Criteria for an Appropriate Countercyclical Capital Buffer 

  Unknown author (Norges Bank Papers;1/2013, Report, 2013)
  The objective of the countercyclical capital buffer is to strengthen the resilience of the banking sector to an economic downturn and counter excessive fluctuations in the credit supply that may amplify the economic cycle. ...
 • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2012 

  Unknown author (Norges Bank Memo;2/2013, Report, 2013)
  Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen danner et viktig grunnlag for rentesettingen. Etterprøving av anslagene kan gi oss bedre innsikt i økonomiens virkemåte og bidra til forbedring av vårt ...

View more