Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2018-12-04T11:53:03Z
dc.date.available2018-12-04T11:53:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-7553-862-6
dc.identifier.isbn978-82-7553-863-3
dc.identifier.issn1894-0269
dc.identifier.issn1894-0277
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575970
dc.description.abstractDen sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2014. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 369 gonger i fjor. Korta vert nytta til stadig mindre betalingar. Betalingar i utlandet og over Internett utgjer ein stadig større del av dei samla betalingane. Dette har medverka til at bruken av internasjonale kort veks raskare enn bruken av BankAxept. Saman med at kortbruken aukar, indikerer reduserte uttak av kontantar frå minibankar og i samband med varekjøp, at kontantar vert brukte stadig sjeldnare i Noreg. Revidert utgåve 29. juni 2015: Talet på minibankar ved utgangen av 2014 har vorte revidert frå 1764 til 2033. I notatet er figur 17 og 18 bytte ut og kommentarane endra. Vedlegga er endra tilsvarande.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges Bank Memo;1/2015
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleUtviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2014nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionupdatedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal