Show simple item record

dc.date.accessioned2019-06-25T08:45:28Z
dc.date.available2019-06-25T08:45:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8379-097-9
dc.identifier.isbn978-82-8379-095-5
dc.identifier.issn1894-0269
dc.identifier.issn1894-0277
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601993
dc.description.abstractBruken av betalingskort held fram med å auke. I 2018 vart det gjort til saman 2,5 milliardar transaksjonar med norske betalingskort. Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 475 gonger i 2018. Den gjennomsnittlege verdien av korttransaksjonane var 382 kroner. Kortbetalingar over internett (netthandel) auka på nytt mykje, og utgjer no 12 prosent av alle betalingar med norske kort. Veksten i mobilbetalingar var òg svært høg. Talet auka frå 91 millionar i 2017 til 141 millionar i 2018. Ein større del av mobilbetalingane vert no belasta bankkonto direkte, og dei fleste av desse går gjennom infrastrukturen for Straksbetalingar. I 2017 vart det utført om lag éin million Straksbetalingar, medan talet i 2018 hadde auka til 58 millionar. Det var ein ytterlegare nedgang i bruken av kontantinfrastrukturen. Talet på uttak frå minibankar og som cash-back i butikkar minka med høvesvis 13 og 18 prosent frå 2017 til 2018. Nedgangen i uttak av kontantar frå minibankar og i butikkar er ikkje av ny dato, men har vore særskilt høg dei seinaste åra. Utvalsundersøkingar frå Noregs Bank syner at kontantar vert nytta i om lag kvar tiande betaling som privatpersonar gjer på utsalsstader og til andre privatpersonarnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges Bank Memo;1/2019
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKunderetta betalingsformidling 2018nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal