Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Henrik
dc.date.accessioned2020-05-01T08:10:08Z
dc.date.available2020-05-01T08:10:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8379-119-8
dc.identifier.issn1504-2596
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2653108
dc.description.abstractFinansdepartementet har foreslått et midlertidig minstekrav for hvor mye ren kjernekapital de største bankene må sette av bak norske næringseiendomslån. Næringseiendom er den næringen som har påført bankene størst tap i kriser. Siden tap på næringseiendomslån er lave i normale tider, bør kapitalkrav for slike lån bygge på tapserfaringer fra kriser. Mine beregninger tyder på at kapitalen som kreves med det foreslåtte minstekravet er stor nok til å dekke tapene som bankene hadde på næringseiendomslån under tilbakeslaget i 2002-03, men mindre enn tapene på slike lån under den norske bankkrisen i 1988-93. Det gjelder også dersom jeg antar at inntjeningen på næringseiendomslån dekker en del av tapene. På den annen side bør ikke minstekrav settes så høyt at det svekker bankenes insentiver til å yte lån med lav risiko. Det vil særlig ha betydning for utlånssegment med stor variasjon i kredittrisiko, slik som markedet for lån til næringseiendomsforetak. Samlet sett kan dette indikere at det foreslåtte minstekravet for næringseiendomslån er på et rimelig nivå.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges Banken_US
dc.relation.ispartofseriesStaff Memo;10/2019
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectbankeren_US
dc.subjectkapitalkraven_US
dc.subjectutlånstapen_US
dc.subjectnæringseiendomen_US
dc.subjectkredittrisikoen_US
dc.titleHvor mye ren kjernekapital må bankene sette av ved utlån til næringseiendom?en_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber21en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal