Show simple item record

dc.contributor.authorHjelseth, Ida Nervik
dc.contributor.authorSaxegaard, Elif Arbatli
dc.contributor.authorSolheim, Haakon
dc.contributor.authorVatne, Bjørn H.
dc.date.accessioned2020-12-01T09:03:10Z
dc.date.available2020-12-01T09:03:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8379-173-0
dc.identifier.issn1504-2596
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2711091
dc.description.abstractLån til ikke-finansielle foretak er den største kilden til tap i bankene. Analyser av bankenes utlånstap til foretak er derfor viktig i vurderingen av finansiell stabilitet. I dette memoet presenterer vi Norges Banks rammeverk for å anslå tap på utlån til foretak bygd opp fra mikrodata for hvert enkelt foretak og lån i hver enkelt bank. Tapsanslagene bygger på en stegvis prosess. Først anslår vi utvikling i omsetning på næringsnivå og simulerer effekten på foretakenes regnskaper. Vi bruker deretter dette i fremskrivingen av foretakenes konkurssannsynligheter ved Norges Banks konkurssannsynlighetsmodell, KOSMO. Til slutt kobles konkurssannsynlighetene med informasjon om bankenes låneengasjementer og vi lager anslag for utlånstap. Anslagene vil inngå som en del av Norges Banks vurdering av sårbarhet og risiko i det norske banksystemet. I tillegg til at rammeverket vil inngå i en generell risikovurdering, kan det også kan brukes i arbeid med stresstester og i vurdering av nye risikoområder, som klimarisiko.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges Banken_US
dc.relation.ispartofseriesStaff Memo;10/2020
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkredittrisikoen_US
dc.subjectkonkurssannsynligheten_US
dc.subjectutlånstapen_US
dc.subjectbanktapen_US
dc.titleAnslag på bankenes tap på utlån til ikke-finansielle foretaken_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber34en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal