Show simple item record

dc.date.accessioned2021-05-25T07:17:50Z
dc.date.available2021-05-25T07:17:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8379-190-7
dc.identifier.issn1894-0277
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756151
dc.description.abstractPandemiutbrotet som starta våren 2020, har påverka betalingsmåtane, og dette er godt synleg i statistikken. Talet på kortbetalingar på fysiske brukarstader fall frå 2019 til 2020. Samstundes auka den gjennomsnittlege storleiken på betalingane noko. Dei fleste kortbetalingane i fysiske betalingsterminalar, om lag to av tre, vart gjorde kontaktlaust. Mindre reising førte til at talet på betalingar med norske kort på fysiske brukarstader i utlandet gjekk markert ned. Bruken av kontantar på utsalsstader vart redusert, og uttak av kontantar frå minibankar og i samband med varekjøp fall svært mykje. Bankane har etablert ei ny teneste for uttak og innskot av kontantar i daglegvarebutikkar. Tal for uttak både gjennom denne tenesta, «Kontanttenester i butikk», og for uttak av kontantar over skranke i bankfilialar er frå i år samla inn og omtalt i statistikken. Den sterke veksten i netthandelen med kort heldt fram også i 2020. Ein del av netthandelen vert betalt på andre måtar enn med kort. Ifølgje ei spørjeundersøking gjennomført av Noregs Bank, vert ein av fire handlar på nett i første omgang betalt med faktura. Dersom fakturaen vert gjort opp med kort, vil også slike handlar verte registrerte som netthandel i statistikken. Ved overføringar mellom privatpersonar er bruken av mobiltelefon no den klart mest nytta betalingsmåten. Heile fire av fem slike betalingar vert gjorde med mobilen, først og fremst som venebetalingar gjennom betalingsløysinga Vipps. Dei fleste slike betalingar skjer som straksbetalingar direkte frå konto til konto, der mottakaren kan disponere midlane eit par sekund etter at betalinga har vorte send.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherNorges Banken_US
dc.relation.ispartofseriesNorges Bank Memo;2/2021
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKunderetta betalingsformidling 2020en_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber43en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal