Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Henrik
dc.contributor.authorHaugen, Charlotte Høeg
dc.contributor.authorJohnsen, Jama
dc.contributor.authorTurtveit, Lars-Tore
dc.contributor.authorVale, Bent
dc.date.accessioned2021-11-11T12:40:03Z
dc.date.available2021-11-11T12:40:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8379-208-9
dc.identifier.issn1504-2596
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2829124
dc.description.abstractBruk av kapitalbuffere kan dempe faren for at bankene forsterker tilbakeslag. Men andre krav kan hindre bankene fra å bruke bufferne motsyklisk, særlig om konsekvensene av å bryte andre krav er mer alvorlige enn konsekvensene av å bryte bufferkrav. I dette memoet analyserer vi hvordan kapitalbufferne virker i dårlige tider når bankene også skal oppfylle krav til uvektet kjernekapitalandel (LR) og krav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL). Resultatene viser at den delen av MREL som de største norske bankene vil kunne bruke mest ren kjernekapital til å oppfylle, er det risikovektede etterstillelseskravet beregnet med tilsynsformelen («Prudential formula»). Ifølge beregningene må bankene bruke en betydelig del av bufferkapitalen til å oppfylle dette kravet, i alle fall om bankene utsteder lite etterstilt gjeld. Det innebærer at flere banker bare kan bryte deler av bufferkravene uten å bryte MREL. Analysene viser også at denne overlappen mellom bufferkrav og tilsynsformelen kan bli større i dårlige tider. Om kravet til motsyklisk buffer og andre bufferkrav settes ned, vil det risikovektede etterstillelseskravet til MREL reduseres tilsvarende, slik at bufferne kan virke etter hensikten. Dersom bankene utsteder rikelig etterstilt gjeld, kan de også falle ned i en større del av bufferkapitalen uten å bryte MREL.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges Banken_US
dc.relation.ispartofseriesStaff Memo;8/2021
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectbankeren_US
dc.subjectkapitalbuffereen_US
dc.subjectkapitalkraven_US
dc.subjectMRELen_US
dc.titleHvordan virker ulike kapitalkrav på bankene i dårlige tider?en_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber39en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal