Show simple item record

dc.date.accessioned2022-08-11T06:37:16Z
dc.date.available2022-08-11T06:37:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8379-238-6
dc.identifier.issn1894-0277
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011190
dc.descriptionMotsyklisk kapitalbuffer er en del av det samlede kapitalkravet til bankene og et av virkemidlene i norsk makrotilsyn. Motsyklisk kapitalbuffer skal gjøre bankene mer solide og motvirke at bankenes kredittpraksis forsterker et tilbakeslag i økonomien. Bufferen ble innført etter finanskrisen som en del av et sett med nye internasjonale anbefalinger for krav til kapital og likviditet i bankene (Basel III). Anbefalingene er gjennomført i EU/EØS-regelverket (CRD-IV og CRR) og i norsk rett (Finansforetaksloven med forskrifter). I Norge ble bufferen tatt i bruk i 2013. Norges Bank fastsetter kravet til motsyklisk kapitalbuffer hvert kvartal. I den forbindelse utarbeider banken et beslutningsgrunnlag, og det utveksles informasjon og vurderinger med Finanstilsynet. Beslutningsgrunnlaget er basert på et bredt sett av indikatorer, modeller og markedsinformasjon og er i tråd med internasjonale anbefalinger. Dette notatet beskriver rammeverket for Norges Banks beslutning av krav til motsyklisk kapitalbuffer. Notatet er organisert som følger: Del B forklarer hva motsyklisk kapitalbuffer er, og hvordan den henger sammen med øvrige kapitalkrav. Del C beskriver prinsippene som Norges Bank følger når vi beslutter kravet til motsyklisk kapitalbuffer. Del D gir en beskrivelse av informasjonsgrunnlaget som Norges Bank benytter i vurderingen av bufferkravet. I vedlegget gis en nærmere gjennomgang av indikatorer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges Banken_US
dc.relation.ispartofseriesNorges Bank Memo;4/2022
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleRammeverk for beslutning av krav til motsyklisk kapitalbufferen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber19en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal