Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Frank
dc.contributor.authorTorstensen, Kjersti Næss
dc.date.accessioned2018-08-15T07:57:03Z
dc.date.available2018-08-15T07:57:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558049
dc.description.abstractDen sterke oppbyggingen av gjeld i forkant av finanskrisen har gitt et fornyet fokus på sammenhengen mellom gjeld og husholdningenes etterspørsel ved tilbakeslag i økonomien. Studier på disaggregerte data finner empirisk støtte for at konsumetterspørselen til husholdninger med høy gjeld responderer sterkere på endringer i inntekt og formue sammenlignet med husholdninger med mindre gjeld. Glick and Lansing (2010) viser tilsvarende at de landene som hadde den største økningen i gjeld før finanskrisen, også opplevde den største økningen i eiendomspriser. De finner også at de samme landene opplevde det største fallet i konsum når boligprisene begynte å falle. I en studie av 14 OECD-land de siste 140 årene finner Jorda et al. (2013) at fallet i BNP gjennom resesjoner er større dersom det har vært en rask oppbygging av gjeld i forkant. I denne kommentaren analyserer vi i hvilken grad det er et systematisk trekk ved resesjoner at sterk vekst i husholdningenes gjeld i forkant av resesjonen forsterker nedgangen i privat konsum under resesjonen. Vi benytter tilsvarende metode som Jorda et al. (2013) på et panel av 64 resesjoner fra 21 land, i perioden fra 1. kvartal 1970 til 4. kvartal 2014.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesAktuell Kommentar;8/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleGir høy gjeldsvekst i oppgangstider større konsumfall i nedgangstider?nb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal