Now showing items 21-40 of 74

  • Etterprøving av Noregs Banks anslag for 2014 og 2015 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2016, Report, 2016)
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2014 and 2015 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2016, Report, 2016)
  • Retail Payment Services 2016 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2017, Report, 2017)
   The strong growth in payment card use continued in 2016. Growth in the use of international payment cards was particularly strong, reflecting a sharp increase in payments over the internet and in the use of mobile payment ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2016 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2017, Report, 2017)
   Det var sterk vekst i bruken av betalingskort også i 2016. Veksten i bruken av internasjonale betalingskort var særleg sterk, etter at betalingar over internett og bruken av mobile betalingsløysningar auka mykje. Kvar av ...
  • Erfaringer med pengepolitikken i Norge siden 2001 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2017, Report, 2017)
  • Experience with the Monetary Policy Framework in Norway Since 2001 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2017, Report, 2017)
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2016 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2017, Report, 2017)
   Norges Bank's projections for inflation and economic developments are an important basis for the formulation of monetary policy. Analyses of forecast errors can help Norges Bank to make better projections and improve its ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2016 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2017, Report, 2017)
   Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen fremover er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Analyser av anslagsfeil kan hjelpe oss til å lage bedre anslag fremover og til å bedre ...
  • Central Bank Digital Currencies 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2018, Report, 2018)
   A central bank digital currency (CBDC) is a digital form of central bank money denominated in the official unit of account for general purpose users. A CBDC can take several forms with different properties, depending on ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for internasjonal økonomi for 2017 

   Unknown author (Norges Bank Memo;4/2018, Report, 2018)
   Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen, både hjemme og hos våre viktigste handelspartnere, er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Gjennom å etterprøve og analysere våre anslagsfeil kan vi øke ...
  • Digitale sentralbankpenger 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2018, Report, 2018)
   Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. DSP kan ta flere former og ha forskjellige egenskaper, avhengig av formål. En arbeidsgruppe ...
  • Retail Payment Services 2017 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2018, Report, 2018)
   In 2017, the average number of card transactions per inhabitant was 441, while the average value of card transactions was NOK 397. There was renewed strong growth in the use of international payment cards, reflecting sharp ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2017 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2018, Report, 2018)
   Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen, både hjemme og hos våre viktigste handelspartnere, er sentrale i utformingen av pengepolitikken. Gjennom å etterprøve og analysere våre anslagsfeil kan vi øke forståelsen ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2017 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2018, Report, 2018)
   Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 441 gonger i 2017, medan den gjennomsnittlege verdien av korttransaksjonane var 397 kroner. Det var på nytt sterk vekst i bruken av internasjonale betalingskort, etter at ...
  • Digitale sentralbankpenger 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2019, Report, 2019)
  • Rammeverk for råd om motsyklisk kapitalbuffer 

   Unknown author (Norges Bank Memo;4/2019, Report, 2019)
  • Retail Payment Services 2018 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2019, Report, 2019)
   The use of payment cards continues to increase. In 2018, the number of transactions using Norwegian payment cards totalled 2.5 billion and the average number of card transactions per inhabitant was 475. The average value ...
  • New principles for Nowa - possible implications 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2019, Report, 2019)
  • Nye prinsipper for beregning av Nowa - mulige implikasjoner 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2019, Report, 2019)
  • Kunderetta betalingsformidling 2018 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2019, Report, 2019)
   Bruken av betalingskort held fram med å auke. I 2018 vart det gjort til saman 2,5 milliardar transaksjonar med norske betalingskort. Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 475 gonger i 2018. Den gjennomsnittlege ...