Statsgjeld Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank. Mer informasjon og datasett kan finnes på Norges Bank nettsider om Statsgjeld.

Government Debt Management Memo present reports and documentation written by staff members of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in this publication should not be taken to represent the views of Norges Bank. More informaion and data warehouse can be found at Central Bank webpages on Government debt.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Nye registreringer