Now showing items 1605-1624 of 2799

  • Multiple Unemployment Equilibria: Do Transitory Shocks Have Permanent Effects? 

   Akram, Q. Farooq (Working Papers;6/1999, Working paper, 1999)
   This paper tests for multiple equilibria in the Norwegian unemployment rate and investigates whether it displays asymmetric response to positive and negative shocks. Linear and nonlinear univariate models are employed to ...
  • Multivariate Bayesian Predictive Synthesis in Macroeconomic Forecasting 

   McAlinn, Kenichiro; Aastveit, Knut Are; Nakajima, Jouchi; West, Mike (Working Paper;2/2019, Working paper, 2019)
   We present new methodology and a case study in use of a class of Bayesian predictive synthesis (BPS) models for multivariate time series forecasting. This extends the foundational BPS framework to the multivariate setting, ...
  • Myndighetenes støtteordninger under koronapandemien har dempet kredittrisikoen i foretakene 

   Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
   Etter at koronapandemien brøt ut, har myndighetene innført en rekke tiltak rettet mot næringslivet. Støtten har i stor grad blitt gitt til de næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. En betydelig ...
  • Myntutgivelse markerer Ibsen-året 

   Unknown author (Journal article, 2006)
  • Myths and Facts About the Alleged Over-Pricing of U.S. Real Estate. Evidence from Multi-Factor Asset Pricing Models of REIT Returns 

   Guidolin, Massimo; Ravazzolo, Francesco; Tortora, Andrea Donato (Working Papers;19/2011, Working paper, 2011)
   This paper uses a multi-factor pricing model with time-varying risk exposures and premia to examine whether the 2003-2006 period has been characterized, as often claimed by a number of commentators and policymakers, by a ...
  • Narrative monetary policy surprises and the media 

   ter Ellen, Saskia; Larsen, Vegard H.; Thorsrud, Leif Anders (Working Paper;19/2019, Working paper, 2019)
   We propose a method to quantify narratives from textual data in a structured manner, and identify what we label "narrative monetary policy surprises" as the change in economic media coverage that can be explained by central ...
  • Navigating Normalisation 

   Olsen, Øystein (Others, 2018)
  • Navigating with NEMO 

   Kravik, Erling Motzfeldt; Mimir, Yasin (Staff Memo;5/2019, Working paper, 2019)
   This paper describes NEMO, the main dynamic stochastic general equilibrium model used at Norges Bank for monetary policy analysis and forecasting. NEMO has been used to identify the sources of business cycle fluctuations ...
  • Når staten tar kontroll : Bankkrisen fra 1991 - 1993 

   Gram, Trond (Staff Memo;18/2011, Working paper, 2011)
   På slutten av 1980-tallet inntraff en bankkrise i Norge, den første på 60 år her til lands. Denne oppgaven har til hensikt å undersøke løsningene som ble valgt for den norske bankkrisen fra 1988 til 1993, med vekt på de ...
  • Nåverdien av statens investeringer i og støtte til norske banker 

   Moen, Harald (Arbeidsnotater;6/2003, Working paper, 2003)
   Under bankkrisen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet bidro Statens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond og Norges Bank med støtte til og investeringer i norske forretnings- og sparebanker. Jeg ...
  • Nedbemanning i norske virksomheter 

   Raavand, Andreas Haga (Aktuell Kommentar;11/2016, Others, 2016)
   Oljeprisfallet har ført til en rekke nedbemanninger i oljenæringen og tilknyttede virksomheter. Denne kommentaren belyser hvordan norske virksomheter nedbemanner og hvilke faktorer som eventuelt bidrar til å dempe nedgangen ...
  • Nedtur i USA – krise eller velkommen avdemping for verdensøkonomien? 

   Wilse, Hans Petter (Aktuell Kommentar;4/2008, Others, 2008)
   Problemer i boligmarkedet i USA utløste kraftig uro i finansmarkedene i 2007, og den økonomiske veksten i USA har avtatt markert de siste kvartalene. Det er frykt for resesjon. USAs økonomiske størrelse innebærer at dette ...
  • Need for higher interest rates in Norway : Chronicle in NRK Ytring 

   Bache, Ida Wolden (Chronicle, 2022-06-24)
  • Need for higher policy rate to bring down inflation 

   Bache, Ida Wolden (Others, 2023)
  • Need to maintain a tight stance for some time 

   Longva, Pål (Others, 2023)
  • Negative Interest Rates : Central Bank Reserves and Liquidity Management 

   Bernhardsen, Tom; Lund, Kathrine (Economic Commentaries;2/2015, Others, 2015)
   In a number of countries, short-term money market rates have now become negative, either because the central bank has set a negative policy rate or because excess central bank reserves are pushing down short-term money ...
  • Negative Nominal Interest Rates and the Bank Lending Channel 

   Eggertsson, Gauti B.; Juelsrud, Ragnar E.; Summers, Lawrence H.; Wold, Ella Getz (Working Paper;4/2019, Working paper, 2019)
   Following the crisis of 2008, several central banks engaged in a new experiment by setting negative policy rates. Using aggregate and bank level data, we document that deposit rates stopped responding to policy rates once ...
  • Negative renter : Sentralbankreserver og likviditetsstyring 

   Bernhardsen, Tom; Lund, Kathrine (Aktuell Kommentar;2/2015, Others, 2015)
   I en rekke land har nå korte pengemarkedsrenter blitt negative, enten fordi sentralbanken har satt negativ styringsrente, eller fordi overskudd av sentralbankreserver presser de korte pengemarkedsrentene ned mot renten på ...
  • NEMO – a New Macro Model for Forecasting and Monetary Policy Analysis 

   Brubakk, Leif; Sveen, Tommy (Journal article, 2009)
   Macroeconomic models are among the tools used to analyse the Norwegian economy and monetary policy. NEMO is a new macroeconomic model that has been developed by Norges Bank. It plays a key role in designing the interest ...
  • NEMO – en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse 

   Brubakk, Leif; Sveen, Tommy (Journal article, 2008)
   Makroøkonomiske modeller er ett av flere verktøy som brukes i analyser av norsk økonomi og i pengepolitikken. I denne artikkelen beskriver vi en ny makroøkonomisk modell kalt NEMO som er utviklet i Norges Bank. NEMO har ...