Now showing items 2676-2695 of 2796

  • Vi hever renten for å dempe prisveksten 

   Bache, Ida Wolden (Others, 2023)
  • Vi hever renten for å få prisveksten ned 

   Bache, Ida Wolden (Others, 2023)
  • Vi setter renten opp for å få prisveksten ned 

   Bache, Ida Wolden (Others, 2022)
  • Vi trenger IMF : kronikk i Dagens Næringsliv 

   Bergo, Jarle (Chronicle, 2002-07-31)
  • Videreutvikling av det indre markedet for finansielle tjenester 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2000)
   EU har vedtatt en handlingsplan som sikter mot å styrke prosessen med å bygge det indre markedet for finansielle tjenester videre ut. I tillegg finnes det også en handlingsplan for hele det indre markedet. Artikkelen gjør ...
  • Virkelig verdi i regnskapet 

   Berg, Sigbjørn Atle (Journal article, 2009)
   Internasjonale regnskapsregler (International Financial Reporting Standards – IFRS) krever at finansinstitusjonenes omløpsmidler verdsettes til virkelig verdi eller markedsverdi. Omløpsmidlene vil i hovedsak bestå av de ...
  • Virkningen av økt rente på husholdningenes disponible inntekter og konsum - en statisk analyse av kontantstrømkanalen 

   Gerdrup, Karsten R.; Torstensen, Kjersti Næss (Staff Memo;3/2018, Working paper, 2018)
   Gjelden i norske husholdninger har økt betydelig de siste 15-20 årene både i forhold til utviklingen i disponible inntekter og i forhold til bankinnskudd. En renteøkning vil derfor redusere norske husholdningers disponible ...
  • Virkninger av pengemarkedspåslag på kronekursen 

   Akram, Q. Farooq (Staff Memo;5/2018, Working paper, 2018)
   Flere studier viser at endringer i rentedifferansen mot utlandet påvirker kronekursen. Det er vanlig å måle rentedifferansen mot utlandet med forskjellen i pengemarkedsrenter på tvers av land. Pengemarkedsrenter kan ...
  • Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi 

   Solheim, Haakon (Aktuell Kommentar;2/2008, Others, 2008)
   Oljeprisen har økt markert de siste årene. Endringer i oljeprisen påvirker norsk økonomi gjennom en rekke ulike kanaler. Noen sektorer vil oppleve økt etterspørsel, mens andre sektorer primært vil oppleve oljeprisøkningen ...
  • Volume and Volatility in the FX Market: Does It Matter Who You Are? 

   Bjønnes, Geir Høidal; Rime, Dagfinn; Solheim, Haakon (Working Papers;7/2003, Working paper, 2003)
   The relationship between volume and volatility has received much attention in the literature on financial markets. However, due to the lack of data, few results have been presented for the foreign exchange (FX) market. ...
  • Voting When the Stakes Are High 

   Andersen, Jørgen Juel; Fiva, Jon H.; Natvik, Gisle James (Working Papers;15/2010, Working paper, 2010)
   Rational choice theories of electoral participation stress that an individual's decision to vote depends on her expected net benefit from doing so. If this instrumental motive is relevant, then turnout should be higher in ...
  • Wage Formation Under Low Inflation 

   Holden, Steinar (Working Papers;14/2004, Working paper, 2004)
   This paper reviews the literature on the effects of low steady-state inflation on wage formation, focusing on four different effects. First, under low inflation, downward nominal wage rigidity (DNWR) may prevent real wage ...
  • Wage Rigidity, Institutions, and Inflation 

   Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (Working Papers;2/2009, Working paper, 2009)
   A number of recent studies have documented extensive downward nominal wage rigidity (DNWR) for job stayers in many OECD countries. However, DNWR for individual workers may induce downward rigidity or “a floor” for the ...
  • Wages and Profitability: Norwegian Manufacturing 1967Q1 - 1998Q2 

   Bjørnstad, Roger; Nymoen, Ragnar (Working Papers;7/1999, Working paper, 1999)
   Economic theories of imperfectely competitive labour markets predict that wages are linked to profits. In spite of this, profit variables are not explicitely specified in empirical models of wage formation that otherwise ...
  • We Need the IMF : chronicle in Dagens Næringsliv 

   Bergo, Jarle (Chronicle, 2002-07-31)
  • Weaknesses in NIBOR 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2014, Report, 2014)
   High-frequency data from Thomson Reuters provide an opportunity to study in detail how individual banks have determined their NIBOR contributions. The analysis shows that the individual panel banks’ contributions to NIBOR ...
  • Wealth Management in a Public Setting 

   Gjedrem, Svein (Others, 2006)
  • Weights and Pools for a Norwegian Density Combination 

   Bjørnland, Hilde C.; Gerdrup, Karsten R.; Smith, Christie; Jore, Anne Sofie; Thorsrud, Leif Anders (Working Papers;6/2010, Working paper, 2010)
   We apply a suite of models to produce quasi-real-time density forecasts of Norwegian GDP and inflation, and evaluate different combination and selection methods using the Kullback-Leibler information criterion (KLIC). We ...
  • Welcome Remarks 

   Unknown author (Others, 2012)