• Retail Payment Services 2016 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;2/2017, Report, 2017)
   The strong growth in payment card use continued in 2016. Growth in the use of international payment cards was particularly strong, reflecting a sharp increase in payments over the internet and in the use of mobile payment ...
  • Retail Payment Services 2017 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;2/2018, Report, 2018)
   In 2017, the average number of card transactions per inhabitant was 441, while the average value of card transactions was NOK 397. There was renewed strong growth in the use of international payment cards, reflecting sharp ...
  • Retail Payment Services 2018 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2019, Report, 2019)
   The use of payment cards continues to increase. In 2018, the number of transactions using Norwegian payment cards totalled 2.5 billion and the average number of card transactions per inhabitant was 475. The average value ...
  • Retail payment services 2019 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;1/2020, Report, 2020)
   Most of us shop and pay more often than before. We make more frequent use of electronic means of payment and less frequent use of cash. This trend has been ongoing for many years. Norway is one of the countries with the ...
  • Retail payment services 2020 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;2/2021, Report, 2021)
   The Covid-19 outbreak that began in spring 2020 has affected payment methods, which the statistics clearly show. The number of card payments made at physical points of sale declined in the period between 2019 and 2020. At ...
  • Retail payment services 2021 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;2/2022, Report, 2022)
   The Covid-19 pandemic also affected figures in 2021, albeit to a lesser extent than in 2020. The number of card payments increased again, both in Norway and at physical points of sale (POS) abroad. The average number of ...
  • Status report – Norges Bank’s central bank digital currency project 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;2/2020, Report, 2020)
  • Statusrapport – prosjekt i Norges Bank om digitale sentralbankpenger 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;2/2020, Report, 2020)
  • Svakheter ved Nibor 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;2/2014, Report, 2014)
   Høyfrekvente data fra Thomson Reuters gir mulighet til å studere i detalj hvordan individuelle banker har fastsatt sine Nibor-bidrag. Analysen viser at panelbankenes individuelle bidrag til Nibor varierer mye i forhold til ...
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling - 2013 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2014, Report, 2014)
   Talet på kortbetalingar auka vidare i 2013. Norske innbyggjarar er framleis i verdstoppen når det gjeld kortbetalingar per år. Samtidig minka uttaket av kontantar frå minibankar og uttak i samband med varekjøp. Det kan ...
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2014 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2015, Report, 2015)
   Den sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2014. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 369 gonger i fjor. Korta vert nytta til stadig mindre betalingar. Betalingar i utlandet og over Internett ...
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2015 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2016, Report, 2016)
   Den sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2015. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 391 gonger i fjor. Betalingar i utlandet og over Internett utgjer ein aukande del av dei samla betalingane, ...
  • Weaknesses in NIBOR 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;2/2014, Report, 2014)
   High-frequency data from Thomson Reuters provide an opportunity to study in detail how individual banks have determined their NIBOR contributions. The analysis shows that the individual panel banks’ contributions to NIBOR ...