Now showing items 151-160 of 160

  • Utstedelser av foretaksobligasjoner i det norske markedet 

   Haugen, Charlotte Høeg (Aktuell Kommentar;2/2013, Others, 2013)
   Ikke-finansielle foretak hadde ved utgangen av 2012 utestående obligasjonslån for 270 milliarder kroner i det norske markedet. Det utgjorde nesten en femtedel av totalt utestående obligasjonsvolum. I 2012 tok ikke-finansielle ...
  • Utviklingen i konsumprisene siden 2009 

   Martinsen, Kjetil; Stensland, Njål (Aktuell Kommentar;11/2012, Others, 2012)
   I 2009 økte konsumprisene justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) med 2,6 prosent. Etter det har veksten i konsumprisene avtatt. De siste to årene har prisveksten ligget rundt 1 prosent. Formålet med ...
  • Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi 

   Solheim, Haakon (Aktuell Kommentar;2/2008, Others, 2008)
   Oljeprisen har økt markert de siste årene. Endringer i oljeprisen påvirker norsk økonomi gjennom en rekke ulike kanaler. Noen sektorer vil oppleve økt etterspørsel, mens andre sektorer primært vil oppleve oljeprisøkningen ...
  • What Determines Developments in Us Long-Term Interest Rates over Time? 

   Hellum, Erlend (Economic Commentaries;3/2010, Others, 2010)
   This report analyses developments in long-term interest rates in the US. We estimate a model where developments in US long-term interest rates are decided by short-term interest rates, long-term inflation expectations, the ...
  • What Drives the Risk Premium in Nibor? 

   Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Economic Commentaries;10/2016, Others, 2016)
   In this Commentary, we illustrate how the risk premium in Nibor can be decomposed to better understand the driving forces affecting the Norwegian money market rate. Furthermore, we use historical data to discuss how ...
  • What Factors Influence Firms’ Investment Decisions? 

   Hjelseth, Ida Nervik; Meyer, Sara Skjeggestad; Walle, Mari Aasgaard (Economic Commentaries;10/2017, Others, 2017)
   Business investment in mainland Norway has been relatively weak since the financial crisis, even though the key policy rate has been reduced to a historically low level. Through its Regional Network, Norges Bank has ...
  • What Is the Normal Interest Rate Level? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Economic Commentaries;1/2010, Others, 2010)
   The normal real interest rate level in Norway is estimated to be in the interval of 2-3 per cent. With an inflation target of 2.5 per cent, the interval for the normal nominal interest rate is 4½-5½ per cent (three-month ...
  • Økt gasseksport, men hva med prisen? 

   Winje, Pål; Naug, Bjørn E.; Stavseng, Astrid (Aktuell Kommentar;4/2011, Others, 2011)
   Eksport av gass utgjør en stadig større andel av norske petroleumsinntekter. De internasjonale spotprisene for gass har tradisjonelt fulgt oljeprisen med et tidsetterslep. Etter finanskrisen holdt de internasjonale gassprisene ...
  • Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Aktuell Kommentar;4/2016, Others, 2016)
   Norske oljeleverandører har opplevd et kraftig fall i etterspørselen den siste tiden. Virkningene av denne nedgangen på norsk økonomi vil blant annet avhenge av omstillingsevnen i leverandørindustrien. Vi ser her på ...
  • Økte risikopremier på statsgjeld 

   Bernhardsen, Tom; Åmås, Terje (Aktuell Kommentar;1/2009, Others, 2009)
   I denne kommentaren ser vi på likviditets- og kredittpremier i statspapirmarkedet for land i eurosonen. Når land har felles valuta og pengepolitikk, reflekterer forskjeller i statsrenter i stor grad ulike risikopremier ...