Now showing items 148-167 of 282

  • Langvarige konsekvenser i arbeidsmarkedet 

   Ellingsen, Nicolai; Galaasen, Sigurd Mølster (Staff Memo;1/2021, Working paper, 2021)
   Vi studerer langvarig sysselsettingskonsekvenser av dype økonomiske nedgangstider ved å utnytte den geografiske variasjonen i lokale økonomiske forhold i etterkant av oljepriskollapsen i 2014. Vi dokumenterer en negativ ...
  • Lending Growth, Non-Performing Loans and Loan Losses 

   Kvisgaard, Vera; Vale, Bent (Staff Memo;8/2018, Working paper, 2018)
   At macro level, large loan losses for banks have often been preceded by periods of high lending growth. We analyse at bank level whether high loan growth also leads to more problem loans later on. The analysis is carried ...
  • Likviditeten i det norske statsobligasjonsmarkedet 

   Evjen, Snorre; Grønvold, Marte; Gundersen, Karianne (Staff Memo;1/2017, Working paper, 2017)
   Statsgjeldsforvaltningen i Norge har som mål å låne til lavest mulig kostnader. God likviditet i statsobligasjonsmarkedet vil bidra til lavere lånekostnader for staten. I denne analysen ser vi på flere indikatorer som fra ...
  • Likviditetsindikatorer for det norske statsobligasjonsmarkedet 

   Opheim, Vetle Øye (Staff Memo;8/2019, Working paper, 2019)
   Statsgjeldsforvaltningen i Norges Bank har som mål å dekke statens lånebehov til lavest mulig kostnader. Samtidig skal forvaltningen søke å opprettholde en rentekurve opp til 10 år. Likviditeten i markedet har betydning ...
  • Likviditetskrisen høsten 2008 

   Sundvall, Nora (Staff Memo;16/2011, Working paper, 2011)
   Etter konkursen i Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert. Banker i omtrent alle land fikk betydelige problemer med finansieringen av sine porteføljer. I dette ...
  • Likviditetsstyringen i Norge og utviklingen i bankenes likviditet 

   Hoff, Erna (Staff Memo;10/2010, Working paper, 2010)
   Det operative målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon med en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Hovedstyret i Norges Bank bestemmer styringsrenten, som er renten bankene får på sine ...
  • Liquidity indicators for the Norwegian government bond market 

   Opheim, Vetle Øye (Staff Memo;8/2019, Working paper, 2019)
   An objective of Norges Bank Government Debt Management is to meet the government’s borrowing requirement at the lowest possible cost. At the same time, Government Debt Management shall seek to maintain a yield curve out ...
  • Liquidity Management System : Floor or Corridor? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Staff Memo;4/2010, Working paper, 2010)
   Developments during the financial crisis of 2008 and 2009 have, at least temporarily, changed the way monetary policy is implemented in many countries. Before the crisis, most countries implemented policy through some form ...
  • Long-Term Market Outlook 

   Unknown author (Staff Memo;7/2006, Working paper, 2006)
   This Market Report will establish a set of investment beliefs for the 15 year horizon we shall be using in the ensuing Portfolio Reports, for the “Government Pension Fund – Global” and the “Foreign Reserves”, respectively. ...
  • Long-Term Outlook for Fixed Income and Equity Return 

   Unknown author (Staff Memo;10/2005, Working paper, 2005)
   The investment horizon applied to the Petroleum Fund and the foreign exchange reserves is long. Parts of the Petroleum Fund are phased into the Norwegian economy via the fiscal spending rule each year, but the fund’s life ...
  • A macroprudential contagion stress test framework 

   Bjørland, Christian; Kockerols, Thore (Staff Memo;4/2020, Working paper, 2020)
   We develop a macroprudential contagion stress test framework to examine how a network of Norwegian banks can amplify a shock to bank capital at the macro level. The framework looks at how fire sales of common asset holdings ...
  • Macroprudential Regulation - What, Why and How? 

   Borchgrevink, Henrik; Ellingsrud, Sigmund; Hansen, Frank (Staff Memo;13/2014, Working paper, 2014)
   This paper reviews recent literature on the theoretical foundations of macroprudential regulation. We identify six categories of market failures that give rise to macroprudential concerns; pecuniary externalities, ...
  • Makroøkonomiske virkninger av høyere kapitalkrav for bankene 

   Jacobsen, Dag Henning; Kloster, Thea Birkeland; Kvinlog, Aslak Bakke; Larsen, Unni (Staff Memo;14/2011, Working paper, 2011)
   EU-kommisjonens forslag til nytt kapitaldirektiv (CRD IV) inneholder blant annet strengere minstekrav til kapital og et forslag om å innføre en motsyklisk kapitalbuffer. Direktivet skal etter planen innføres fra 2013 og ...
  • Market Discipline Issues in Cross-Border Banking. A Nordic Perspective 

   Moe, Thorvald Grung (Staff Memo;1/2006, Working paper, 2006)
   Cross-border banking is on the rise. Large, cross-border banks have been established in the Nordic, Baltic and Benelux countries. Banco Santander’s takeover of Abbey National made headline news last year, and this year the ...
  • Measuring and Predicting Household Housing Wealth 

   Berge, Tor Oddvar; Boye, Katrine Godding; Jacobsen, Dag Henning; Lindquist, Kjersti-Gro; Skjæveland, Marita (Staff Memo;4/2006, Working paper, 2006)
   At Norges Bank, a small model has been developed, which includes estimated equations for the two variables that ultimately determine developments in household housing wealth, namely house prices and housing investment. In ...
  • Mellom politikk og marked? En studie av Pengepolitisk avdeling i Norges Bank, IMF og spørsmålet om den norske penge- og kredittpolitikken ca. 1965-1980 

   Berg, Thomas Nordbø (Staff Memo;19/2011, Working paper, 2011)
   This master thesis is a study of the Monetary Policy Department in the Bank of Norway (BoN), the International Monetary Fund (IMF), and the question of the Norwegian monetary and credit policy around 1965-1980. The main ...
  • Model Estimates of the Output Gap 

   Hagelund, Kåre; Hansen, Frank; Robstad, Ørjan (Staff Memo;4/2018, Working paper, 2018)
   This paper documents a set of models used by Norges Bank in estimating the output gap. The models take into account developments in key cyclical indicators such as GDP, unemployment, inflation, wage growth, investment, ...
  • Modellberegninger av produksjonsgapet 

   Hagelund, Kåre; Hansen, Frank; Robstad, Ørjan (Staff Memo;4/2018, Working paper, 2018)
   I denne artikkelen dokumenteres et sett av modeller som Norges Bank benytter i vurderingen av produksjonsgapet. Modellene tar hensyn til utviklingen i sentrale konjunkturindikatorer som BNP, arbeidsledighet, inflasjon, ...
  • Monetary Policy Analysis in Practice 

   Alstadheim, Ragna; Bache, Ida Wolden; Holmsen, Amund; Maih, Junior; Røisland, Øistein (Staff Memo;11/2010, Working paper, 2010)
   Norges Bank is one of few central banks publishing an interest rate fore- cast. This paper discusses how we derive and communicate the interest rate forecast. To produce the forecasts, the Bank uses a medium-sized small ...
  • Monetary Policy Analysis in Practice - a Conditional Forecasting Approach 

   Bache, Ida Wolden; Brubakk, Leif; Jore, Anne Sofie; Maih, Junior; Nicolaisen, Jon (Staff Memo;8/2010, Working paper, 2010)
   In this paper we provide a broad outline of the forecasting and policy analysis system adopted at Norges Bank.