Now showing items 171-190 of 282

  • Navigating with NEMO 

   Kravik, Erling Motzfeldt; Mimir, Yasin (Staff Memo;5/2019, Working paper, 2019)
   This paper describes NEMO, the main dynamic stochastic general equilibrium model used at Norges Bank for monetary policy analysis and forecasting. NEMO has been used to identify the sources of business cycle fluctuations ...
  • Når staten tar kontroll : Bankkrisen fra 1991 - 1993 

   Gram, Trond (Staff Memo;18/2011, Working paper, 2011)
   På slutten av 1980-tallet inntraff en bankkrise i Norge, den første på 60 år her til lands. Denne oppgaven har til hensikt å undersøke løsningene som ble valgt for den norske bankkrisen fra 1988 til 1993, med vekt på de ...
  • The neutral real interest rate: An updated view of r* 

   Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
   The neutral real rate of interest (r*) is a key variable for assessing the tightness of monetary policy. The neutral real interest rate has by all accounts fallen substantially over the past three decades, amid slowing ...
  • Nibor, Libor and Euribor – all IBORs, but different 

   Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;2/2019, Working paper, 2019)
   This memo takes a closer look at what lays behind different benchmark interest rates. Particular emphasis is put on how the different practices for quotation can explain why Nibor’s risk premium has on average been higher ...
  • Nonlinearities in the Relationship Between Oil Price Changes and Movements in the Norwegian Krone 

   ter Ellen, Saskia (Staff Memo;18/2016, Working paper, 2016)
   Anecdotal evidence as well as previous empirical analysis indicates that the relation between oil price changes and movements in the Norwegian krone is not stable over time. We can observe that there is no or only a weakly ...
  • Noregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historie 

   Borlaug, Egil; Wammer, Turid (Staff Memo;9/2009, Working paper, 2009)
   I 1997 startet Dokumentasjonsseksjonens prosjekt ”Avlevering til arkivverket”. Norges Banks arkiver fra 1817 og fram til vår tid er blitt ordnet, registrert og klargjort for avlevering. Historiker Egil Borlaug ble ansatt ...
  • Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger 

   Bøhn, Harald (Staff Memo;31/2012, Working paper, 2012)
   I perioden hvor Svein Gjedrem var sentralbanksjef ble det gjennomført omfattende omstillinger i Norges Bank. Forut for skiftet av sentralbanksjef i 1999 var Norges Bank en organisasjon med 1150 ansatte og med 12 ...
  • Norges Banks balanse 1817-1945: Konsolidering av delregnskapene 

   Hvidsten, Vetle (Staff Memo;11/2013, Working paper, 2013)
   Norges Bank ble grunnlagt i 1816. Årsbalanser for banken foreligger fra 1817. I forbindelse med Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt har det vært arbeidet med å presentere bankens balanser som tidsserier i regneark for ...
  • Norges Banks balanse og resultat 

   Aamodt, Ellen; Lerbak, Marie Norum (Staff Memo;9/2013, Working paper, 2013)
   Norges Bank er landets sentralbank. Det innebærer at Norges Bank har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. I denne sammenheng er ...
  • Norges Banks distriktsavdelinger 1983-2001 

   Bøhn, Harald (Staff Memo;24/2012, Working paper, 2012)
   Da ny sentralbanklov ble vedtatt i 1985 hadde Norges Bank 20 distriktsavdelinger. Seksten år senere, i 2001, var alle bankens 20 distriktsavdelinger nedlagt. Siktemålet med dette notatet er å dokumentere de prosessene som ...
  • Norges Banks kostnader ved kjøp av valuta til Statens pensjonsfond utland 

   Berg, Sigbjørn Atle (Staff Memo;4/2013, Working paper, 2013)
   Norges Bank har siden Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) ble opprettet hatt ansvaret for å skaffe den valutaen som hver måned har vært overført til pensjonsfondet. Norges Bank har derfor kjøpt ...
  • Norges Banks regionale nettverk 

   Kallum, Jan-Reinert; Sjåtil, Maja Bjørnstad; Haugland, Kjersti (Staff Memo;9/2005, Working paper, 2005)
   Hovedformålet med det regionale nettverket er å få oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover gjennom direkte kontakt med bedrifter. Regelmessige samtaler med lokale kontakter fra norsk ...
  • Norges Banks uavhengighet i etterkrigstida : En analyse av sentralbankens uavhengighet fra 1945 til 1970 i et komparativt perspektiv 

   Trøite, Ragnar (Staff Memo;22/2011, Working paper, 2011)
   I løpet av mellomkrigstida og andre verdenskrig ble forholdet mellom de politiske myndighetene og sentralbankene snudd på hodet i de fleste vestlige land. De sterke og uavhengige sentralbankene, representert ved markante ...
  • Norges Bank’s BEER Models for the Norwegian Effective Exchange Rate 

   Martinsen, Kjetil (Staff Memo;7/2017, Working paper, 2017)
   I revisit Norges Bank’s Behavioural Equilibrium Exchange Rate (BEER) models for the Norwegian effective exchange rate first introduced in Flatner et al. (2010) and extend the model framework in several directions. Two ...
  • Norges Bank’s Endogenous Interest Rate Path and Its Impact on Interest Rate Expectations 

   Syrstad, Olav; Rime, Dagfinn (Staff Memo;6/2014, Working paper, 2014)
   Norges Bank has published its own forecasts for the key policy rate since 2005. The Reserve Bank of New Zealand introduced this practice as early as in 1997. Later, in 2007, the Swedish Riksbank also started to publish its ...
  • Norges Bank’s Financial Sector Role in the Period 1945-2013, with a Particular Focus on Financial Stability 

   Haare, Harald; Lund, Arild J.; Solheim, Jon A. (Staff Memo;9/2016, Working paper, 2016)
   This article is a slightly revised version of Chapter II (the summary) of Norges Bank’s Occasional Paper No. 48, published in Norwegian, which surveys financial sector developments and Norges Bank’s financial sector role ...
  • Norges Bank’s New Monetary Policy Loss Function – Further Discussion 

   Evjen, Snorre; Kloster, Thea Birkeland (Staff Memo;11/2012, Working paper, 2012)
   Norges Bank’s Monetary Policy Report (MPR) 1/12 introduced amendments to the criteria for an appropriate interest rate path in order to explicitly take into account the risk of a buildup of financial imbalances. The monetary ...
  • Norges Bank’s Output Gap Estimates 

   Sturød, Marianne; Hagelund, Kåre (Staff Memo;8/2012, Working paper, 2012)
   The output gap quantifies aggregate capacity utilisation in the economy. Norges Bank’s output gap assessment starts with a trend calculation (HP filter) of mainland GDP. Such trend estimates are inherently subject to ...
  • Norske bankars valutafinansiering av eigedelar i norske kroner 

   Molland, Jermund (Staff Memo;2/2014, Working paper, 2014)
   Norske bankkonsern finansierar eigedelar i norske kroner ved å ta opp lån i utanlandsk valuta. Gjennom marknadane for valutabyter vekslar bankkonserna valuta til kroner og styrer likviditeten i ulike valutaer over tid. ...
  • Norske bankers tilpasning til økte kapitalkrav 

   Winje, Hanna; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;14/2014, Working paper, 2014)
   Bankene har de siste årene økt kapitaldekningen for å møte strengere krav fra myndighetene. I dette Staff Memoet ser vi på hvordan de største norske bankene har tilpasset seg økte kapitalkrav over de siste fem årene. Vi ...