Now showing items 158-177 of 282

  • A macroprudential contagion stress test framework 

   Bjørland, Christian; Kockerols, Thore (Staff Memo;4/2020, Working paper, 2020)
   We develop a macroprudential contagion stress test framework to examine how a network of Norwegian banks can amplify a shock to bank capital at the macro level. The framework looks at how fire sales of common asset holdings ...
  • Macroprudential Regulation - What, Why and How? 

   Borchgrevink, Henrik; Ellingsrud, Sigmund; Hansen, Frank (Staff Memo;13/2014, Working paper, 2014)
   This paper reviews recent literature on the theoretical foundations of macroprudential regulation. We identify six categories of market failures that give rise to macroprudential concerns; pecuniary externalities, ...
  • Makroøkonomiske virkninger av høyere kapitalkrav for bankene 

   Jacobsen, Dag Henning; Kloster, Thea Birkeland; Kvinlog, Aslak Bakke; Larsen, Unni (Staff Memo;14/2011, Working paper, 2011)
   EU-kommisjonens forslag til nytt kapitaldirektiv (CRD IV) inneholder blant annet strengere minstekrav til kapital og et forslag om å innføre en motsyklisk kapitalbuffer. Direktivet skal etter planen innføres fra 2013 og ...
  • Market Discipline Issues in Cross-Border Banking. A Nordic Perspective 

   Moe, Thorvald Grung (Staff Memo;1/2006, Working paper, 2006)
   Cross-border banking is on the rise. Large, cross-border banks have been established in the Nordic, Baltic and Benelux countries. Banco Santander’s takeover of Abbey National made headline news last year, and this year the ...
  • Measuring and Predicting Household Housing Wealth 

   Berge, Tor Oddvar; Boye, Katrine Godding; Jacobsen, Dag Henning; Lindquist, Kjersti-Gro; Skjæveland, Marita (Staff Memo;4/2006, Working paper, 2006)
   At Norges Bank, a small model has been developed, which includes estimated equations for the two variables that ultimately determine developments in household housing wealth, namely house prices and housing investment. In ...
  • Mellom politikk og marked? En studie av Pengepolitisk avdeling i Norges Bank, IMF og spørsmålet om den norske penge- og kredittpolitikken ca. 1965-1980 

   Berg, Thomas Nordbø (Staff Memo;19/2011, Working paper, 2011)
   This master thesis is a study of the Monetary Policy Department in the Bank of Norway (BoN), the International Monetary Fund (IMF), and the question of the Norwegian monetary and credit policy around 1965-1980. The main ...
  • Model Estimates of the Output Gap 

   Hagelund, Kåre; Hansen, Frank; Robstad, Ørjan (Staff Memo;4/2018, Working paper, 2018)
   This paper documents a set of models used by Norges Bank in estimating the output gap. The models take into account developments in key cyclical indicators such as GDP, unemployment, inflation, wage growth, investment, ...
  • Modellberegninger av produksjonsgapet 

   Hagelund, Kåre; Hansen, Frank; Robstad, Ørjan (Staff Memo;4/2018, Working paper, 2018)
   I denne artikkelen dokumenteres et sett av modeller som Norges Bank benytter i vurderingen av produksjonsgapet. Modellene tar hensyn til utviklingen i sentrale konjunkturindikatorer som BNP, arbeidsledighet, inflasjon, ...
  • Monetary Policy Analysis in Practice 

   Alstadheim, Ragna; Bache, Ida Wolden; Holmsen, Amund; Maih, Junior; Røisland, Øistein (Staff Memo;11/2010, Working paper, 2010)
   Norges Bank is one of few central banks publishing an interest rate fore- cast. This paper discusses how we derive and communicate the interest rate forecast. To produce the forecasts, the Bank uses a medium-sized small ...
  • Monetary Policy Analysis in Practice - a Conditional Forecasting Approach 

   Bache, Ida Wolden; Brubakk, Leif; Jore, Anne Sofie; Maih, Junior; Nicolaisen, Jon (Staff Memo;8/2010, Working paper, 2010)
   In this paper we provide a broad outline of the forecasting and policy analysis system adopted at Norges Bank.
  • Monetary Policy Committees and Communication 

   Qvigstad, Jan F.; Fridriksson, Ingimundur; Langbraaten, Nina (Staff Memo;2/2013, Working paper, 2013)
   A country has only one central bank. It is therefore logical to compare it with central banks of other countries. There is broad agreement on the objective of monetary policy – price stability – and on central bank ...
  • Money and Credit in Norway 

   Kascha, Christian (Staff Memo;8/2009, Working paper, 2009)
   The recent turmoil in the global financial markets raises questions about the nature of the downturn of the Norwegian economy. In particular, are worsening credit market conditions also a leading cause of the Norwegian ...
  • Myndighetenes støtteordninger under koronapandemien har dempet kredittrisikoen i foretakene 

   Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
   Etter at koronapandemien brøt ut, har myndighetene innført en rekke tiltak rettet mot næringslivet. Støtten har i stor grad blitt gitt til de næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. En betydelig ...
  • Navigating with NEMO 

   Kravik, Erling Motzfeldt; Mimir, Yasin (Staff Memo;5/2019, Working paper, 2019)
   This paper describes NEMO, the main dynamic stochastic general equilibrium model used at Norges Bank for monetary policy analysis and forecasting. NEMO has been used to identify the sources of business cycle fluctuations ...
  • Når staten tar kontroll : Bankkrisen fra 1991 - 1993 

   Gram, Trond (Staff Memo;18/2011, Working paper, 2011)
   På slutten av 1980-tallet inntraff en bankkrise i Norge, den første på 60 år her til lands. Denne oppgaven har til hensikt å undersøke løsningene som ble valgt for den norske bankkrisen fra 1988 til 1993, med vekt på de ...
  • The neutral real interest rate: An updated view of r* 

   Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
   The neutral real rate of interest (r*) is a key variable for assessing the tightness of monetary policy. The neutral real interest rate has by all accounts fallen substantially over the past three decades, amid slowing ...
  • Nibor, Libor and Euribor – all IBORs, but different 

   Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;2/2019, Working paper, 2019)
   This memo takes a closer look at what lays behind different benchmark interest rates. Particular emphasis is put on how the different practices for quotation can explain why Nibor’s risk premium has on average been higher ...
  • Nonlinearities in the Relationship Between Oil Price Changes and Movements in the Norwegian Krone 

   ter Ellen, Saskia (Staff Memo;18/2016, Working paper, 2016)
   Anecdotal evidence as well as previous empirical analysis indicates that the relation between oil price changes and movements in the Norwegian krone is not stable over time. We can observe that there is no or only a weakly ...
  • Noregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historie 

   Borlaug, Egil; Wammer, Turid (Staff Memo;9/2009, Working paper, 2009)
   I 1997 startet Dokumentasjonsseksjonens prosjekt ”Avlevering til arkivverket”. Norges Banks arkiver fra 1817 og fram til vår tid er blitt ordnet, registrert og klargjort for avlevering. Historiker Egil Borlaug ble ansatt ...
  • Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger 

   Bøhn, Harald (Staff Memo;31/2012, Working paper, 2012)
   I perioden hvor Svein Gjedrem var sentralbanksjef ble det gjennomført omfattende omstillinger i Norges Bank. Forut for skiftet av sentralbanksjef i 1999 var Norges Bank en organisasjon med 1150 ansatte og med 12 ...