• Norges Banks kostnader ved kjøp av valuta til Statens pensjonsfond utland 

   Berg, Sigbjørn Atle (Staff Memo;4/2013, Working paper, 2013)
   Norges Bank har siden Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) ble opprettet hatt ansvaret for å skaffe den valutaen som hver måned har vært overført til pensjonsfondet. Norges Bank har derfor kjøpt ...
  • Norges Banks regionale nettverk 

   Kallum, Jan-Reinert; Sjåtil, Maja Bjørnstad; Haugland, Kjersti (Staff Memo;9/2005, Working paper, 2005)
   Hovedformålet med det regionale nettverket er å få oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover gjennom direkte kontakt med bedrifter. Regelmessige samtaler med lokale kontakter fra norsk ...
  • Norges Banks uavhengighet i etterkrigstida : En analyse av sentralbankens uavhengighet fra 1945 til 1970 i et komparativt perspektiv 

   Trøite, Ragnar (Staff Memo;22/2011, Working paper, 2011)
   I løpet av mellomkrigstida og andre verdenskrig ble forholdet mellom de politiske myndighetene og sentralbankene snudd på hodet i de fleste vestlige land. De sterke og uavhengige sentralbankene, representert ved markante ...
  • Norges Bank’s BEER Models for the Norwegian Effective Exchange Rate 

   Martinsen, Kjetil (Staff Memo;7/2017, Working paper, 2017)
   I revisit Norges Bank’s Behavioural Equilibrium Exchange Rate (BEER) models for the Norwegian effective exchange rate first introduced in Flatner et al. (2010) and extend the model framework in several directions. Two ...
  • Norges Bank’s Endogenous Interest Rate Path and Its Impact on Interest Rate Expectations 

   Syrstad, Olav; Rime, Dagfinn (Staff Memo;6/2014, Working paper, 2014)
   Norges Bank has published its own forecasts for the key policy rate since 2005. The Reserve Bank of New Zealand introduced this practice as early as in 1997. Later, in 2007, the Swedish Riksbank also started to publish its ...
  • Norges Bank’s Financial Sector Role in the Period 1945-2013, with a Particular Focus on Financial Stability 

   Haare, Harald; Lund, Arild J.; Solheim, Jon A. (Staff Memo;9/2016, Working paper, 2016)
   This article is a slightly revised version of Chapter II (the summary) of Norges Bank’s Occasional Paper No. 48, published in Norwegian, which surveys financial sector developments and Norges Bank’s financial sector role ...
  • Norges Bank’s New Monetary Policy Loss Function – Further Discussion 

   Evjen, Snorre; Kloster, Thea Birkeland (Staff Memo;11/2012, Working paper, 2012)
   Norges Bank’s Monetary Policy Report (MPR) 1/12 introduced amendments to the criteria for an appropriate interest rate path in order to explicitly take into account the risk of a buildup of financial imbalances. The monetary ...
  • Norges Bank’s Output Gap Estimates 

   Sturød, Marianne; Hagelund, Kåre (Staff Memo;8/2012, Working paper, 2012)
   The output gap quantifies aggregate capacity utilisation in the economy. Norges Bank’s output gap assessment starts with a trend calculation (HP filter) of mainland GDP. Such trend estimates are inherently subject to ...
  • Norske bankars valutafinansiering av eigedelar i norske kroner 

   Molland, Jermund (Staff Memo;2/2014, Working paper, 2014)
   Norske bankkonsern finansierar eigedelar i norske kroner ved å ta opp lån i utanlandsk valuta. Gjennom marknadane for valutabyter vekslar bankkonserna valuta til kroner og styrer likviditeten i ulike valutaer over tid. ...
  • Norske bankers tilpasning til økte kapitalkrav 

   Winje, Hanna; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;14/2014, Working paper, 2014)
   Bankene har de siste årene økt kapitaldekningen for å møte strengere krav fra myndighetene. I dette Staff Memoet ser vi på hvordan de største norske bankene har tilpasset seg økte kapitalkrav over de siste fem årene. Vi ...
  • Norske boligeiere har god gjeldsbetjeningsevne 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2022, Working paper, 2022)
   Gjeldsbetjeningsevne handler om å ha midler til å dekke utgifter til livsopphold og kostnader knyttet til å betjene lån. Vi bruker opplysninger på husholdningsnivå til å beregne et anslag på normale utgifter til livsopphold ...
  • Norwegian and International Yields in the 10 Year Segment 

   Berg, Sigbjørn Atle (Staff Memo;6/2016, Working paper, 2016)
   We investigate the relationship between the Norwegian 10 year Treasury yield and the corresponding yields in the major international markets, using both quarterly and monthly data. We find that the Norwegian yield is highly ...
  • Norwegian Banks’ Adjustment to Stricter Capital and Liquidity Regulation 

   Aronsen, Per Atle; Erard, Monique E. Erlandsen; Nordal, Kjell Bjørn; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;18/2014, Working paper, 2014)
   Capital and liquidity requirements for Norwegian banks are being gradually tightened. This paper presents the alternatives Norwegian banks have for complying with stricter capital regulation and the forthcoming LCR. Norwegian ...
  • Norwegian Business Cycles 1982-2003 

   Husebø, Tore Anders; Wilhelmsen, Bjørn-Roger (Staff Memo;2/2005, Working paper, 2005)
   This paper analyses stylised facts regarding business cycles in Norway. We examine the empirical relationships between the aggregate business cycle and the cyclical components of individual macroeconomic time series. The ...
  • Norwegian homeowners’ debt-servicing capacity is adequate 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2022, Working paper, 2022)
   Debt-servicing capacity is a function of both available cash flow and the size of obligatory expenses. We use household level information to calculate normal expenses that cover food, other general consumption, electricity ...
  • Norwegian Overnight Interbank Interest Rates 

   Akram, Q. Farooq; Christophersen, Casper (Staff Memo;1/2011, Working paper, 2011)
   This paper addresses the lack of reliable information about overnight interest rates in the Norwegian interbank market. We infer actual interest rates from interbank transactions recorded in the real-time gross settlement ...
  • Nye prinsipper for finansiell infrastruktur 

   Bakke, Bjørn; Husevåg, Vigdis; Igland, Sigrid (Staff Memo;3/2013, Working paper, 2013)
   For å fremme finansiell stabilitet har samarbeidsorganer for sentralbanker og tilsynsmyndigheter utarbeidet nye internasjonale prinsipper for finansiell infrastruktur. Prinsippene skal bidra til at finansielle transaksjoner ...
  • Næringseiendomsforetakenes refinansiering og kontantstrømmer i moderne dyrtid 

   Bjørland, Christian (Staff Memo;11/2023, Working paper, 2023)
   Norske banker har betydelig eksponering mot næringseiendom, og utviklingen i næringen er viktig for finansiell stabilitet. Økte finansieringskostnader, fallende næringseiendomspriser og mye obligasjonsgjeld som forfaller ...
  • Næringseiendomsmarkedet - ikke lenger en «svart boks» 

   Bjørland, Christian; Hjelseth, Ida Nervik; Mulelid, John Henrik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;6/2022, Working paper, 2022)
   Norske banker har en stor eksponering mot næringseiendom. Historisk har banker i Norge og internasjonalt tapt mye på utlån til næringen i finansielle kriser. Offentlig tilgjengelig informasjon har vært begrenset. Det skyldes ...
  • Nærmere om Norges Banks anslag på produksjonsgapet 

   Sturød, Marianne; Hagelund, Kåre (Staff Memo;7/2012, Working paper, 2012)
   Produksjonsgapet er en oppsummering og tallfesting av kapasitetsutnyttingen i økonomien. Norges Banks anslag på produksjonsgapet tar utgangspunkt i en trendberegning (HP-filter) av BNP for Fastlands-Norge. Slike trendberegninger ...