Now showing items 263-282 of 282

  • The Pension Reform in Norway - a Useful Step, but More Funding Could be Beneficial 

   Grønvik, Gunnvald (Staff Memo;5/2006, Working paper, 2006)
   A reform of the fairly generous Norwegian public pension system was agreed upon by a broadly based coalition in the Norwegian Parliament in May 2005. The reform promises to reduce future costs and to improve labour incentives ...
  • The Phillips Curve and Beyond - Why Has Wage Growth Been so Low? 

   Brubakk, Leif; Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;10/2018, Working paper, 2018)
   In this paper, we estimate various dynamic wage equations for mainland Norway. Our starting point is a standard Phillips curve. We then expand on our baseline specification by adding explanatory variables suggested by ...
  • The Power of Forward Guidance in NEMO 

   Bergholt, Drago; Meyer, Sara S.; Mimir, Yasin; Røisland, Øistein (Staff Memo;7/2019, Working paper, 2019)
   This staff memo revisits the power of forward guidance with particular emphasis on the effectiveness of anticipated policy in Norges Bank’s main policy model NEMO. First we explain, within the context of a simple toy model, ...
  • The Relationship Between the Key Policy Rate and Macroeconomic Variables : A Simple Cross-Check for Norway 

   Bernhardsen, Tom (Staff Memo;3/2008, Working paper, 2008)
   In this paper we discuss simple relationships between the key policy rate and macroeconomic variables in Norway. Such models may be useful tools in monetary policy analysis as they provide a cross-check for the interest ...
  • ”til Christiania for at søge Forlindring i de store Tyngsler” : Bondetogene på Østlandet og bøndenes motstand mot skattepolitikken i 1818 

   Johansson, Sonja Serina Finstad (Staff Memo;3/2012, Working paper, 2012)
   Gjennom hele 1818 viste bønder på Østlandet sin motstand mot skattleggingen og finanspolitikken, både ved å skrive søknader og ved å gå i direkte konfrontasjon mot myndighetene gjennom organiseringen og utførelsen av ...
  • Trondhjem som hovedsete for Norges Bank – noen faktiske og kontrafaktiske betraktninger 

   Øksendal, Lars Fredrik (Staff Memo;8/2008, Working paper, 2008)
  • Two Essays on the Magic Number 4 

   Berg, Sigbjørn Atle; Vonen, Nikka Husom (Staff Memo;2/2011, Working paper, 2011)
  • Unemployment Benefits and Household Credit Risk 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;17/2014, Working paper, 2014)
   In Norway the wage replacement rate, i.e. the proportion of wage income that is replaced by unemployment benefit, falls with high income. At the same time, the distribution of debt is skewed towards high-income earners. ...
  • Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/2012 

   Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut; Mundal, Olav M.K.; Solheim, Haakon (Staff Memo;32/2012, Working paper, 2012)
   I rapporten Finansiell stabilitet (FS) har Norges Bank to ganger i året publisert resultatene av makrostresstester av bankenes soliditet. Hensikten med stresstesten er å vurdere hvordan kreditt- og markedsrisiko vil utvikle ...
  • Utviklingen i husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;4/2019, Working paper, 2019)
   Husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet kan ha betydning for etterspørselen etter bolig. Vi analyserer kjøpekraft i boligmarkedet ved å sammenstille fordelingen av prisen på omsatte boliger med fordelingen av hvor ...
  • Valutakursens virkning på konsumprisene 

   Ulvedal, Pål Bergset; Vonen, Nikka Husom (Staff Memo;3/2016, Working paper, 2016)
   De siste årene har den norske kronen svekket seg betydelig mot andre valutaer, noe som har bidratt til økt inflasjon i Norge. Prisveksten på importerte konsumvarer er for tiden på sitt høyeste nivå siden 1988. I denne ...
  • Valutakursgjennomslaget på konsumprisene i Norge 

   Holm, Martin Blomhoff (Staff Memo;4/2014, Working paper, 2014)
   Kronekursen depresierte gjennom 2013. For en sentralbank er det viktig å forstå hvilke effekter dette kan ha på konsumprisene. I dette notatet presenteres en empirisk analyse av det kortsiktige valutakursgjennomslaget i ...
  • Virkningen av økt rente på husholdningenes disponible inntekter og konsum - en statisk analyse av kontantstrømkanalen 

   Gerdrup, Karsten R.; Torstensen, Kjersti Næss (Staff Memo;3/2018, Working paper, 2018)
   Gjelden i norske husholdninger har økt betydelig de siste 15-20 årene både i forhold til utviklingen i disponible inntekter og i forhold til bankinnskudd. En renteøkning vil derfor redusere norske husholdningers disponible ...
  • Virkninger av pengemarkedspåslag på kronekursen 

   Akram, Q. Farooq (Staff Memo;5/2018, Working paper, 2018)
   Flere studier viser at endringer i rentedifferansen mot utlandet påvirker kronekursen. Det er vanlig å måle rentedifferansen mot utlandet med forskjellen i pengemarkedsrenter på tvers av land. Pengemarkedsrenter kan ...
  • What do banks lose money on during crises? 

   Solheim, Haakon; Kragh-Sørensen, Kasper (Staff Memo;3/2014, Working paper, 2014)
   We look at a wide range of national and international crises to identify banks' exposures to losses during banking crises. We find that banks generally sustain greater losses on corporate loans than on household loans. ...
  • What drives office rents? 

   Bjørland, Christian; Hagen, Marius (Staff Memo;12/2019, Working paper, 2019)
   Banks have substantial exposures to commercial real estate (CRE). Rental prices are important for CRE companies’ debt-service capacity, which in turn affects the risk of future bank losses. In this paper, we estimate error ...
  • What Kind of Payments Settle in a Real Time Gross Settlement System? 

   Fevolden, Mats Bay; Smith, Lyndsie (Staff Memo;2/2018, Working paper, 2018)
   Central bank settlement systems are vital for payment intermediation and have an important role in monetary policy and financial stability. Few analyses exist that explain the purpose behind the payments that are settled ...
  • When Does an Interest Rate Path “Look Good”? Criteria for an Appropriate Future Interest Rate Path – a Practician’s Approach 

   Qvigstad, Jan F. (Staff Memo;6/2005, Working paper, 2005)
   When professor Lars E. O. Svensson (Princeton University) visited Norges Bank’s conference on monetary policy in 2004, he suggested we should “find an instrument-rate path such that projections of inflation and output gap ...
  • Why Do Norwegians Increase Their Savings When the Interest Rate Is Cut? 

   Liane, Gro M. (Staff Memo;15/2013, Working paper, 2013)
   This note aims to shed light on the relationship between interest rates and household savings in Norway. To this end, I use a simple life-cycle model that accounts for actual debt levels of Norwegian households. The starting ...
  • Why Regulate Banks? 

   Borchgrevink, Henrik; Søvik, Ylva; Vale, Bent (Staff Memo;16/2013, Working paper, 2013)
   In this note we seek to provide a first guide to how the economic literature explains the rationale for regulating banks. The guide is not exhaustive with respect to academic papers covered. Neither do we elaborate on how ...