• Deflasjon? 

   Claussen, Carl Andreas; Hagelund, Kåre (Journal article, 2003)
   Faren for deflasjon har fått fornyet aktualitet internasjonalt i det siste. Artikkelen drøfter hvordan deflasjon oppstår, og hvilke politikkalternativer som da foreligger. Risikoen for global deflasjon synes nokså begrenset.
  • Den nøytrale realrenten 

   Bernhardsen, Tom; Gerdrup, Karsten R. (Journal article, 2006)
   Begrepet «nøytral realrente» assosieres gjerne med det nivået på realrenten som innebærer at pengepolitikken verken er ekspansiv eller kontraktiv. I artikkelen ser forfatterne nærmere på hvordan den nøytrale realrenten i ...
  • Destruction of Banknotes Outside the Central Bank 

   Veggum, Leif; Natvig, Peder (Journal article, 2003)
   Developments in Norges Bank’s cash handling services for banks in the 1980s and 1990s led to a need for a clearer distinction between central bank responsibilities and commercial services for banks. As a result, Norsk ...
  • Det amerikanske miraklet - heldige omstendigheter eller "ny økonomi"? 

   Claussen, Carl Andreas (Journal article, 1999)
   Artikkelen tar for seg den økonomiske utviklingen i USA på 1990-tallet og drøfter drivkreftene bak veksten, særtrekk ved 1990-tallet og mulige forklaringer på disse.
  • Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen 

   Weme, Sindre; Axelsen, Kristine Andenæs (Journal article, 2001)
   Deregulering av kapitalmarkedene, rask utvikling av data- og informasjonsteknologi og innføring av euro har ført til økt integrasjon av verdipapirmarkedene i Europa. En sentralisering av infrastrukturenheter som børser og ...
  • Developments in the Credit Market – New Types of Loans and the Volume of Fixed-Rate Loans in Norway 

   Almklov, Gunnar; Tørum, Espen; Skjæveland, Marita (Journal article, 2007)
   This article describes developments in various types of loans from financial institutions1 and the volume of loans with a fixed-rate period, i.e. fixed-rate loans. In recent years, the credit market has evolved rapidly. ...
  • Do Norwegian Payment Systems Satisfy the New BIS Recommendations? 

   Watne, Kjetil (Journal article, 2001)
   A long-standing concern of central banks has been the risks in payment systems. One concern has been that the systems are organised so that one participant's financial problems could spread to other participants, and that ...
  • Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel 

   Trovik, Tørres G. (Journal article, 2003)
   Gjennom simulering vises det at betydningen av å gjøre endringer i en langsiktig porteføljetilpasning kan være begrenset når man ser på et realistisk eksempel. Men det er vanskelig å vurdere slike endringer, fordi vanlige ...
  • Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel 

   Trovik, Tørres G. (Journal article, 2003)
   Gjennom simulering vises det at betydningen av å gjøre endringer i en langsiktig porteføljetilpasning kan være begrenset når man ser på et realistisk eksempel. Men det er vanskelig å vurdere slike endringer, fordi vanlige ...
  • Economic Implications of Copulas and Extremes 

   Chollete, Lorán (Journal article, 2008)
   Events in financial markets since summer 2007 have clearly illustrated the importance of being able to analyse how the return on different kinds of assets that usually seem uncorrelated can begin to show a strong covariance ...
  • Economic Implications of Copulas and Extremes 

   Chollete, Lorán (Journal article, 2008)
   Recent events in financial markets and in nature have made it clear that it is vital to understand extremes. Such ’tail events’ occur in many aspects of economic life. As suggested by the subprime market spillover of 2007, ...
  • Economic Perspectives 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2009)
  • Economic Perspectives 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2006)
  • Economic Perspectives 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2000)
  • Economic Perspectives 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2008)
  • Economic Perspectives 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2005)
  • Economic Perspectives 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2004)
  • Economic Perspectives 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2001)
  • Economic Perspectives 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2007)
  • Economic Perspectives 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2003)