Now showing items 456-473 of 473

  • What Drives House Prices? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2005)
   House prices have more than tripled since 1992. After having fallen during the last part of 2002 and the beginning of 2003, house prices rose by more than 20 per cent from May 2003 to November 2004. We analyse factors ...
  • What Influences the Growth of Household Debt? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2004)
   Household debt has increased by 10–11 per cent annually since 2000. In the following, the factors underlying the strong growth in debt are analysed using an empirical model. The debt growth of recent years is found to be ...
  • What Influences the Number of Bankruptcies? 

   Jacobsen, Dag Henning; Kloster, Thea Birkeland (Journal article, 2005)
   After having remained relatively stable from the mid-1990s, the number of bankruptcies rose sharply in 2002 and 2003, but then fell again last year and in the first six months of 2005. Using an empirical model, we analyse ...
  • Who is borrowing – for what – and can they afford it? 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2008)
   New micro data enable us to analyse household debt behaviour through 2006. We can identify households that borrow net and households that repay debt. Half the households in the sample increased their debt in 2006. Most new ...
  • Åpenhet og forutsigbarhet i pengepolitikken 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Journal article, 2002)
   Utslagene i markedsrentene etter Norges Banks rentemøter siden 1999 tyder på at rentebeslutningene har overrasket markedsaktørene noe mer enn i andre land. Over tid er det imidlertid den faktiske utviklingen i inflasjonen ...
  • År 2000-beredskapen i den finansielle infrastruktur 

   Watne, Kjetil (Journal article, 1999)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2007)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2008)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2005)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2000)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2003)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2002)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2009)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2006)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2004)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2001)
  • Økonomiske utfordringer i Latin-Amerika 

   Winje, Pål (Journal article, 2004)
   Ved inngangen til 2004 ser situasjonen lysere ut for Latin-Amerika, selv om flere land fortsatt har betydelige politiske og økonomiske problemer. I artikkelen beskrives den økonomiske utviklingen de siste 25 år, ...
  • Økt kontantbeholdning - redusert kontantbruk: Et paradoks? 

   Gresvik, Olaf; Kaloudis, Aris (Journal article, 2001)
   I Norge har den utestående kontantbeholdningen reelt sett økt siden 1980, og er nå ca 10 000 kroner per person. Vi kan bare tilordne mellom 37 og 47 prosent av kontantbeholdningen i 2000 til lovlige, registrerte/estimerbare ...